Statoil

De jaarresultaten van Statoil waren niet schitterend. De Noorse olie- en gasproducent maakte wel degelijke eerstekwartaalcijfers bekend.

De Noorse olie- en gasproducent Statoil is met een marktkapitalisatie van 582 miljard NOK een stukje kleiner dan Exxon Mobil, BP, Chevron, Total en Shell, maar het bedrijf slaagde er de afgelopen tien jaar wel in een hoger jaarlijks nettorendement te realiseren: 13%, tegenover 10,1% bij de referentiegroep. Statoil, dat zich heroriënteerde naar een upstreambedrijf (exploratie en productie), ontsnapt niet aan de opwaartse kostendruk en de dalende rendabiliteit bij stabiliserende olieprijzen.

De resultaten in 2013 waren niet schitterend: een gezuiverde nettowinst van 14,53 NOK per aandeel, tegenover 17,3 NOK per aandeel in 2012 (-16%). De productiecijfers daalden van 2,004 miljoen vaten per dag in 2012 naar 1,945 miljoen vaten per dag in 2013. Het businessplan 2014-2016 legt sterk de nadruk op besparingen (1,3 miljard USD jaarlijks vanaf 2016), minder kapitaalbestedingen (cumulatief 5 miljard USD minder de komende drie jaar) en strengere goedkeuringscriteria (minimaal 8% extra rendement) voor nieuwe projecten.

Het succesvolle exploratieteam realiseerde in 2013 de grootste ontdekking wereldwijd, met Bay du Nord aan de oostkust van Canada (geschatte reserves van 300 tot 600 miljoen vaten). In 2011 was er de historische ontdekking van het Johan Sverdrup-olieveld in de Noorse wateren. De totale reserves worden geschat op 1,7 tot 2,9 miljard vaten, voldoende voor productie tot minstens 2050. Het olieveld zal in verschillende fasen worden ontwikkeld. De eerste fase zal 100 tot 120 miljard NOK kosten en moet tegen eind 2019 uitmonden in de eerste productie, die 315 à 380.000 vaten per dag zal bedragen. De volgende ontwikkelingsfase start wellicht in 2022, waarna Statoil op kruissnelheid rekent op een dagelijkse productie van 550 à 650.000 vaten per dag.

Het aandeel van Statoil in Sverdrup bedraagt 40%. Andere partners zijn onder meer Lundin, Petoro, Det Norske (dochter van Aker ASA) en Maersk Oil. Onlangs was er politieke beroering over bijkomende milieuvereisten die zouden worden opgelegd aan olie- en gaswinning op zee, en die de opstart van Sverdrup verder zouden vertragen (jaarlijkse kostprijs van uitstel bedraagt 20 miljard NOK). Traditioneel wordt op zee gewerkt met gasturbines, in 2012 goed voor ruim 25% van de Noorse CO2-emissie. Om die uitstoot te beperken, zou de energievoorziening vanop het land moeten gebeuren. Voor Sverdrup was dit al voorzien, maar voor direct omliggende olievelden niet. De bedoeling is nu die eis in te willigen in de tweede ontwikkelingsfase van Sverdrup (vanaf 2022).

Intussen maakte Statoil degelijke eerstekwartaalcijfers bekend. De productie daalde licht (-1%), tot 1,98 miljoen vaten per dag, een gevolg van desinvesteringen vorig jaar. Maar 4% hogere prijzen en de harde winter in de Verenigde Staten – die de gasactiviteiten een flinke boost gaven – zorgden voor 15,8 miljard NOK of 4,97 NOK per aandeel gezuiverde nettowinst, een stijging met 32% tegenover het eerste kwartaal van 2013. Het brutodividend op jaarbasis stijgt van 7 naar 7,2 NOK per aandeel.

Conclusie

De aankondiging van besparingen, hogere rendabiliteit en aandacht voor aandeelhouderswaardecreatie deed het aandeel met ruim 25% stijgen. Toch noteert Statoil tegen 11,7 keer de verwachte winst voor 2014 niet duurder dan de concurrenten. De vooruitzichten op langere termijn blijven gunstiger.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Partner Content