South32 loopt een fraai onafhankelijk parcours

© REUTERS

South32 kan tevreden zijn na twee jaar als onafhankelijk bedrijf. De afsplitsing van BHP Billiton boerde goed in 2016. Groeien om te groeien is geen prioriteit en 40 procent van de winst gaat naar het dividend.

De mijnbouwer BHP Billiton splitste bijna twee jaar geleden (mei 2015) een aantal activiteiten af en bracht die onder in een nieuw bedrijf, dat South32 werd gedoopt. Die naam verwijst naar de meridiaan die door Australië, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika loopt, de drie continenten waarop de groep actief is. BHP Billiton koos ervoor zich in hoofdzaak te focussen op ijzererts, olie en gas en koper. South32 omvat onder meer activa in steenkool, mangaan, aluminium en nikkelijzer. De groep bezit met Cannington in Australië daarnaast ook de grootste zilvermijn ter wereld, die ook lood en zink produceert.

Na twee jaar als zelfstandig bedrijf mag South32 zich meer dan terecht op de borst kloppen. Aanvankelijk ging het nog de verkeerde kant uit met de grondstoffenprijzen, maar vorig jaar kwam de kentering. South32 sloot het boekjaar 2015 nog af met een schuld van 409 miljoen dollar. Een jaar later was dat omgedraaid naar een cashpositie van 312 miljoen dollar en na de eerste helft van het fiscale boekjaar 2017 staat de teller al op 859 miljoen dollar netto aan liquiditeiten. Bovendien zijn de kasstromen positief (vrije kasstroom van 626 miljoen dollar in de eerste jaarhelft).

South32 profiteerde van hogere prijzen voor mangaanerts en steenkool. Het bedrijf is de grootste speler ter wereld in mangaanerts, via Gemco in Australië en een joint venture met Anglo American (Samancor) in Zuid-Afrika. Mangaan wordt vooral in legeringen met bepaalde staalsoorten gebruikt. Bij steenkool gaat het zowel om de variant die dient als grondstof voor elektriciteitscentrales (Zuid-Afrika) als om de variant die voor de staalproductie wordt gebruikt (Australië).

De bedrijfskasstroom of ebitda verdubbelde op jaarbasis naar bijna 1,1 miljard dollar en de onderliggende winst kwam in de eerste jaarhelft uit op 479 miljoen dollar. In het huidige tempo van cashgeneratie en de geplande uitgaven zal de nettocashpositie tegen het einde van het lopende boekjaar (juni) oplopen naar minstens 1,5 miljard dollar. De kapitaaluitgaven bleven in de eerste jaarhelft beperkt tot 172 miljoen dollar. Voor het volledige boekjaar stelt South32 450 miljoen dollar voorop. Een jaar geleden was dat 480 miljoen dollar.

South32 heeft zich ertoe verbonden 40 procent van de onderliggende winst als dividend uit te keren. Concreet gaat het nu om 192 miljoen dollar. Dat bedrag zal uiteraard stijgen naarmate de onderliggende winst hoger gaat. Er wordt 500 miljoen dollar vrijgemaakt om eigen aandelen in te kopen. Topman Graham Kerr wil de fouten die de sector in het verleden maakte te allen prijze vermijden. Daarom is omzetgroei geen prioriteit. De schaarse overnames omvatten activa die onmiddellijk in de bestaande operaties kunnen worden geïntegreerd, zoals de Metropolitan-fabriek van het failliete steenkoolbedrijf Peabody Energy. Ook de verkoop van bepaalde bestaande activa is geen taboe.


Conclusie

Hoewel South32 niet is blootgesteld aan ijzererts ging het aandeel de jongste weken samen met de andere mijnbouwers mee lager. Toch is de correctie niet abnormaal en zeker niet ongezond na de flinke koersstijging van het voorbije jaar. South32 is financieel gezond en wil dat ook zo houden, zodat grote overnameavonturen niet aan de orde zijn. Tegen 1,1 keer de boekwaarde is het aandeel niet duur.


Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Munt: Brits pond

Markt: London Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 8,9 miljard pond

K/w 2016: –

Verwachte k/w 2017: 9

Koersverschil 12 maanden: +107%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1,5%

Dividendrendement: 2,3%

Partner Content