South32

South32 wil de kosten tussen nu en 2018 jaarlijks met 350 miljoen dollar verlagen.

South32 is een grondstoffengroep die eerder dit jaar ontstond door de afsplitsing van een deel van de activiteiten van BHP Billiton. De naam verwijst naar de meridiaan die door Australië, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika loopt, drie continenten waar de groep actief is. South32 beschikt over elf operationele activa en bezit ook een aantal participaties.

Aluminium staat in voor ongeveer 30% van de omzet in het boekjaar 2015. Het gaat om bauxietmijnen en raffinaderijen in Australië en een smeltfabriek in Zuid-Afrika. Steenkool (eveneens in Australië en Zuid-Afrika) tekent voor ongeveer een kwart van de groepsomzet. Daarnaast is South32 de grootste speler ter wereld in mangaanerts. Mangaan wordt vooral in legeringen met bepaalde staalsoorten gebruikt. South32 bezit ook de grootste zilvermijn ter wereld, Cannington in Australië, die ook lood en zink produceert. In Colombia staat een productiefaciliteit van nikkelijzer.

In aanloop naar de beursintroductie kreeg BHP Billiton een bod van 10 miljard USD voor de activiteiten van South32. Dat werd niet aanvaard en BHP besloot door te gaan met de afsplitsing, omdat de gecombineerde marktwaarde van de activa op 12 tot 13 miljard USD werd geschat. Bij de eigenlijke introductie in mei kreeg South32 een beurswaarde van 9 miljard USD en gezien de perikelen rond grondstoffen, is die inmiddels geslonken tot iets meer dan 5 miljard USD. De activa werden de afgelopen jaren onder het beheer van BHP wat stiefmoederlijk behandeld, wat veel ruimte laat voor efficiëntieverbeteringen. Dit is ook wat het management van South32 van plan is: alles staat in het teken van kostenbesparingen en lagere kapitaaluitgaven.

De activiteiten van South32 genereerden in de twaalf maanden tot eind juni een omzet van 7,75 miljard USD. De onderliggende winst lag met 575 miljoen USD weliswaar 41% hoger dan een jaar eerder, maar kwam toch onder de consensusverwachting (700 miljoen USD) uit. De operationele winst lag met 1 miljard USD bijna 350 miljoen USD hoger dan een jaar eerder. De nettowinst bleef steken op amper 28 miljoen USD, tegenover 64 miljoen USD in 2014. Dat komt omdat South32 moest afschrijven op de boekwaarde van de mangaan- en steenkoolactiva in Zuid-Afrika en Australië. De steenkoolprijs is teruggevallen tot een meerjarendieptepunt en ook de prijs van mangaanerts bevindt zich op het laagste peil in bijna tien jaar.

South32 wil de kosten tussen nu en 2018 jaarlijks met 350 miljoen USD verlagen. De kapitaaluitgaven zullen dit jaar ongeveer 10% lager uitkomen, op 700 miljoen USD. Het is de bedoeling dat 40% van de onderliggende winst zal worden uitgekeerd als dividend. In het vorige boekjaar was dit nog niet het geval, omdat South32 amper enkele weken als zelfstandig bedrijf noteerde. South32 kan die dividendbelofte gemakkelijk nakomen. De nettoschuld bedraagt amper 402 miljoen USD, wat met een schuldgraad van 4% overeenkomt.

Conclusie

South32 ging onlangs, samen met de andere grondstoffenaandelen, onderuit. De jaarresultaten laten echter zien dat de groep winstgevend is en positieve kasstromen genereert. Daarnaast zijn de gezonde financiën van de groep een belangrijke bijkomende troef. Aan het huidige koersniveau is minstens een eerste positie verantwoord.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content