Het was absoluut niet verrassend dat de halfjaarcijfers van de Antwerpse plantagegroep Sipef geen zegebulletin opleverden.

De palmolieproductie steeg in het tweede trimester tegenover hetzelfde kwartaal in 2014 met 7,54%, tot 74.643 ton. Zowel de productie uit de eigen plantages (+6,99%) als uit palmolievruchten aangekocht bij derden (+9,84%) droegen hiertoe bij. Na 6 maanden is er een productietoename met 2,87%, tot 135.185 ton, waarvan 108,674 ton uit de eigen plantages (+2,13%). Onderliggend is er een daling op de mature plantages in Noord-Sumatra (Tolan Tiga; -6,23% tot 29.911 ton, -0,08% in het tweede kwartaal), en in Zuid-Sumatra (Agro Muko; -11,79% tot 34.733 ton, -8,1%). Daartegenover staat een forse productiegroei op de jonge plantages van UMW en TUM in Noord-Sumatra (12.572 ton; +80,66% en +76,67% in het tweede kwartaal). De eigen, jonge plantages van Hargy Oil Palms in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG), tenslotte, realiseerden een productiestijging met 11,65% (+16,2% in het tweede kwartaal), tot 31.458 ton. Het gemiddelde palmolieprijsniveau over de eerste jaarhelft bedroeg 674 USD per ton, een daling met 25% tegenover vorig jaar (899 USD per ton; 821 USD per ton op jaarbasis). In tegenstelling tot de voorgaande jaren verkocht Sipef veel minder palmolie op voorhand, waardoor de groep quasi volledig blootgesteld is aan de lage marktprijzen. De omzet daalde in de eerste jaarhelft met 25,2%, tot 117,9 miljoen USD. De brutowinst zakte met 38,7%, tot 27 miljoen USD. De nettowinst vóór de biologische herwaardering van de activa daalde met 50,7%, tot 14,7 miljoen USD, en na herwaardering met 47%, tot 18,3 miljoen USD. Dankzij de twijfels over de Chinese economie zakte de palmolieprijs de jongste weken nogmaals fel door, naar een dieptepunt van 485 USD per ton. Toekomstige prijsondersteunende elementen -meer vraag door extra verplichte bijmenging van diesel in Indonesië en lagere productiecijfers door weerfenomeen El Nino- bleven tot nog toe achterwege. Bovendien waren er opnieuw recordoogsten bij soja, raapzaad en zonnebloem, de voornaamste concurrerende gewassen voor plantaardige oliën. Sipef ziet op korte termijn slechts een beperkt opwaarts prijspotentieel en zet, onder druk van de gestegen nettoschuldpositie (+8,1 miljoen USD, tot 32,7 miljoen USD, of 5,6% van het eigen vermogen; eigen limiet van maximaal 10%), de geplande uitbreidingen aan een trager tempo verder, met als onveranderd doel om het komende decennium het beplante areaal uit te breiden van 55.693 hectare (ha) eind 2014 naar minstens 75.000 ha. De groep blijft ook actief in rubber, maar zoekt wel nog steeds een koper voor de verouderde plantages in PNG (Galley Reach). De eerste 70 ha van de geplande uitbreiding met eigen kasmiddelen van de bananenactiviteiten in Ivoorkust (van 520 ha naar 950 ha) zijn intussen aangeplant.

Conclusie

De winstdaling zal dit jaar nog forser uitvallen dan verwacht (ruim 50%). Het aandeel zakte na de halfjaarrapportering evenwel niet verder door. Gezien de positieve vooruitzichten en vanuit een langetermijnperspectief, vinden we het huidige koersniveau, tegen 0,75 keer de boekwaarde, zeer aantrekkelijk. Vandaar de beslissing om een kooporder te plaatsen voor de voorbeeldportefeuille.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating:1B

Partner Content