Silver Wheaton

Houden / afwachten

ONGEWIJZIGD

Silver Wheaton is niet echt een klassieke zilverproducent, maar wel een streamingbedrijf. Het lucratieve bedrijfsmodel bestaat erin dat het in ruil voor financiering aan interessante prijzen zilver en goud koopt van mijnen die deze metalen als bijproduct op de markt brengen. Dit goud en zilver wordt dan doorverkocht aan marktprijzen. Silver Wheaton heeft streamingovereenkomsten met 20 operationele mijnen. De inkomsten daarvan komen niet onmiddellijk bij het moederbedrijf in Canada terecht. Een groot deel wordt verspreid onder de verschillende dochterbedrijven en wordt pas nadien terug geconsolideerd in het overkoepelende moederbedrijf. De belastingvoet bij de buitenlandse dochterbedrijven is immers doorgaans lager dan in Canada. Deze praktijken zijn al langer een doorn in het oog van de Canadese belastingdienst, de Canada Revenue Agency of CRA. Die CRA wil nu de belastbare winst over de periode 2005 tot 2010 met 715 miljoen Canadese dollar (CAD) verhogen, wat een extra belastinguitgave, inclusief boete, van ongeveer 222 miljoen CAD zou betekenen. Op dit moment is nog niets beslist en krijgt Silver Wheaton nog de kans om zich te verdedigen. De kwartaalresultaten van het streamingbedrijf Silver Wheaton lagen grotendeels in lijn met de verwachtingen. In het tweede kwartaal steeg de productie met 29%, tot 10,9 miljoen troy ounce zilverequivalent (zilver en goud gecombineerd), maar de omzetstijging bleef steken op 11% wegens het effect van de lagere zilverprijs. De inkomsten per troy ounce verkocht goud daalden in het tweede kwartaal met 17%, tot 16,38 USD. Dit vloeit ook door naar de operationele winstmarge, die daalde naar 11,62 USD per troy ounce, tegenover nog 15,11 USD in dezelfde periode een jaar eerder. Door de opstart van San Dimas mikt Silver Wheaton op een jaarproductie van 43,5 miljoen troy ounce. Opmerkelijk is dat het aandeel van goud in de productiemix is toegenomen tot 44%, tegenover maar 30% een jaar eerder. Dit heeft voordelen op het vlak van diversificatie maar anderzijds ook nadelen omdat de verkoop van zilver op dit moment winstgevender is. De huidige marktsituatie is gunstig voor royaltybedrijven omdat heel veel bedrijven uit de mijnbouwsector op zoek zijn naar geld en bijkomende financiering. Een deel van de toekomstige productie verkopen aan royaltybedrijven biedt een oplossing. Silver Wheaton onderhandelt naar eigen zeggen over nieuwe overeenkomsten met een gezamenlijke waarde van 700 miljoen USD. Financiering is voor Silver Wheaton, ondanks de vrij lage liquiditeitspositie, voorlopig geen probleem. De groep beschikt immers nog over een kredietlijn van 2 miljard USD. De uitstaande bankschulden zijn gedaald naar 715 miljoen USD, waarvan het grootste deel pas vanaf 2019 moet worden terugbetaald. Bovendien zijn ook de operationele kasstromen positief. De groep keert daarvan een vijfde uit als dividend.

Conclusie

Door de val van de edelmetalen en het dispuut met de Canadese fiscus ging sinds begin juli meer dan 1 miljard USD aan marktwaarde verloren. Dat is overdreven, maar de onzekerheid doet de koers zwakker presteren dan de rest. Vandaar de overstap van Silver Wheaton (zie ‘Flash’) naar Pan American Silver.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Partner Content