Seadrill

De sector van de verhuurders van olieboorinstallaties op zee (offshore) heeft het zwaar te verduren. Het Noorse bedrijf Seadrill, een absolute wereldtopper in de sector, ontsnapte niet aan het bloedbad dat werd veroorzaakt door de ingestorte olieprijs.

Ondanks een herstel van 40% sinds het dieptepunt in maart noteert het aandeel van Seadrill 70% lager dan twaalf maanden geleden. Dankzij forse kostenbesparingen boekte het bedrijf in het eerste kwartaal een beter dan verwachte nettowinst van 0,86 USD per aandeel (analistenconsensus was 0,63 USD per aandeel). Toch daalde de koers van het aandeel, nadat de topman had gewaarschuwd dat de marktomstandigheden ook in 2016 nog zeer uitdagend zullen blijven.

Seadrill breidde de voorbije jaren zijn vloot fors uit, van 31 platforms eind 2009 naar 51. Bovendien zijn er nog 15 installaties in aanbouw. Het resterende kostenplaatje daarvoor bedraagt 4,3 miljard USD. Daarnaast vervallen in 2015 en 2016 voor 1,3 miljard USD leningen, en moeten 1,8 miljard USD afbetalingen worden gedaan. Dat verklaart meteen de drastische beslissing van november 2014 om het royale dividend (4 USD per aandeel op jaarbasis) volledig te schrappen. Ondanks het opschuiven van het opleveringsschema van negen platforms (tussen vier en twaalf maanden) worden in 2015 nog tien platforms opgeleverd, drie in 2016 en twee in 2017. Er wordt nog onderhandeld om bijkomende opleveringen uit te stellen.

Met uitzondering van de West Mira – die vanaf september 2015 begint aan een contract van vijf jaar – heeft geen enkele van de nieuwe platforms namelijk al een contract op zak. Bovendien lopen de komende twaalf maanden de contracten af van zeventig (ultra)diepwaterplatforms, op een totaal van 240. Seadrill zag het voorbije semester drie platforms zonder werk vallen, en dit jaar vervalt het contract voor vijf ultradiepwaterplatforms en vier hooggespecialiseerde jack-ups (installaties voor ondiepe wateren). In 2016 zijn dat er respectievelijk vijf en acht.

Positief voor de jonge vloot van Seadrill is dat steeds meer oudere (ultra)diepwaterplatforms in de sector definitief worden geschrapt: veertien in 2014 en al twaalf in 2015, het hoogste niveau sinds begin van jaren negentig. Die trend moet evenwel nog versterken om het marktevenwicht te herstellen. Een aantal van de nieuwe platforms van Seadrill was gereserveerd voor een nieuw op te starten samenwerkingsverband tussen dochter North Atlantic Drilling en het Russische Rosneft.

Helaas doorkruisten de sancties die de westerse landen vorig jaar oplegden aan Rusland deze plannen. Het tumult bij de Braziliaanse oliereus Petrobras noodzaakte Seadrill in februari tot het schrappen van twee contracten (totale waarde 1,1 miljard USD) uit het orderboek, dat op 31 maart 15,7 miljard USD bedroeg. Beter nieuws was er in Mexico met de oprichting van SeaMex: een joint venture met Fintech Advisory Inc, waarin zes jack-ups van Seadrill werden ondergebracht.

Conclusie

Tegen 5,2 keer de verwachte winst 2015, 0,7 keer de boekwaarde en een ondernemingswaarde van 6,6 keer de verwachte bedrijfskasstroom 2015 verrekent het aandeel van Seadrill een langdurige crisisperiode. We verhogen evenwel het risicoprofiel, gezien de onzekerheden over het nieuwbouwprogramma.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Partner Content