Schlumberger

Schlumberger is een absolute topper in de oliedienstensector. Maar tot nader order is het een topbedrijf in een krimpende markt.

Schlumberger, veruit de grootste oliedienstenspeler ter wereld, was enkele jaren onze favoriete energiewaarde om in te spelen op de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten. De voorraden schaliegas zijn vaak complex en het is een hele uitdaging om die in kaart te brengen, de lagen succesvol aan te boren en maximaal rekening te houden met de milieuaspecten. Schlumberger beschikt over de beste technologische expertise om van schaliegasprojecten een succes te maken en dus tot sterke productieresultaten te komen. Een belangrijke troef van het Frans-Amerikaanse oliedienstenbedrijf op lange termijn is ook zijn wereldwijde aanwezigheid. Zowat 70% van de omzet wordt buiten Noord-Amerika behaald, omdat de groep in maar liefst 85 landen werkzaam is. Dat zorgt voor de nodige risicospreiding op langere termijn.

Een andere troef is het grootste palet aan producten en diensten voor de klanten, in de eerste plaats de oliemajors. CEO Paal Kibsgaard moest echter naar aanleiding van de cijfers over het derde kwartaal aangeven dat het ergste nog niet voorbij is voor de oliedienstenindustrie. Het net gestarte vierde kwartaal wordt wellicht het zwakste tot nog toe, maar ook voor 2016 blijven de donkere wolken samengepakt boven de sector door de lagere kasstromen bij de olie- en gasbedrijven. Sinds juni 2014 heeft de wereldwijde energie-industrie de investeringen met meer dan 100 miljard USD teruggedrongen en zijn er in de sector circa 200.000 jobs gesneuveld.

Voor het afgelopen derde kwartaal (kwartaalresultaten op 15 oktober) stond de analistenconsensus op 0,77 USD winst per aandeel en met 0,78 USD winst per aandeel deed Schlumberger dus lichtjes beter dan die gemiddelde analistenschatting. Het enige lichtpunt, want in het derde kwartaal van vorig jaar was er nog een winst per aandeel van 1,49 USD. Er is dus sprake van een 47,6% lagere winst, terwijl de omzet met 33% is teruggelopen, tot 8,5 miljard USD.

Voor het lopende laatste kwartaal van het jaar rekent de analistenconsensus nog op slechts 69 dollarcent per aandeel, wat de laagste kwartaalwinst sinds begin 2011 zou zijn (0,71 USD per aandeel in eerste kwartaal van 2011). De verwachtingen voor de jaaromzet en -winst over 2015 bedragen respectievelijk 36 miljard USD (-26% ten opzichte van de 48,6 miljard USD zakencijfer in 2014) en 3,41 USD per aandeel (-39% tegenover de 5,57 USD winst per aandeel vorig jaar). Bovendien wordt voor volgend jaar nog minder omzet en winst vooropgesteld door de analistenwereld en CEO Kibsgaard kon het dus niet tegenspreken.

Voor volgend jaar bedraagt de analistenconsensus momenteel 34,2 miljard USD omzet, nog 5% minder dan dit jaar en 3 USD winst per aandeel, wat nog eens een daling met 14% tegenover de verwachting voor 2015 zou inhouden. Dat betekent dat de huidige koers, die zowat 35% onder de piekkoers uit de zomer van 2014 ligt, bijna 25 keer de verwachte winst 2016 en een ondernemingswaarde (ev) van 11 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) verrekent.

Schlumberger is een absolute topper in de oliedienstensector. Maar tot nader order is het een topbedrijf in een krimpende markt. Bovendien is de waardering niet goedkoop, want nog een stuk boven het historische gemiddelde. Het lijkt ons dan ook nog wat te vroeg om al terug posities in het aandeel in te nemen.

Partner Content