Schijn bedriegt bij Argenx

Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Argenx is zeker niet in slaap gevallen. Het Belgische biotechbedrijf heeft een solide basis gelegd voor de komende vijf tot tien jaar.

Op basis van de beperktere nieuwsstroom lijkt het alsof het Belgische biotechbedrijf Argenx in slaap is gevallen, maar schijn bedriegt. Dit jaar kondigde zich aan als een jaar zonder laatklinische studieresultaten. Zulke resultaten veroorzaken de grootste koersschommelingen bij biotechbedrijven, maar zelfs zonder laatklinisch nieuws steeg het aandeel sinds het jaarbegin met ruim 30 procent. Tegenover de koerspiek van 135,7 euro in juli is er een terugval met 16 procent.

De ambitieuze Gentenaars bouwen voort aan de omschakeling naar een volledig geïntegreerde wereldwijde speler in immunologie tegen 2021. Een eerste cruciale element daarvoor blijft de ontwikkeling van de klinische pijplijn. Die loopt als een sneltrein en zal de komende twaalf tot achttien maanden heel wat nieuws opleveren. Met het auto-immuun antilichaam ARGX-113 of efgartigimod loopt de rekrutering van de fase III-studie voor de spierziekte myastenia-gravis (MG) volgens plan om in de tweede jaarhelft van 2020 resultaten op te leveren. Bij positieve resultaten zal Argenx begin 2021 een goedkeuringsaanvraag indienden in de Verenigde Staten, Japan en Europa, en in dat scenario zou efgartigimod eind 2021 op de Amerikaanse en de Japanse markt kunnen komen. In de tweede jaarhelft start met efgartigimod een eerste van twee fase III-studies in de zeldzame bloedingsziekte immune thrombocytopenia of ITP.

De resultaten van de lopende fase II-studie voor de zeldzame huidziekte pemphigus vulgaris worden in de eerste jaarhelft van 2020 verwacht. In het najaar start een fase II-studie in een vierde indicatie, de spierziekte CIDP, en volgend jaar maakt Argenx een vijfde indicatie bekend waarvoor efgartigimod zal worden getest. Eerder dit jaar nam men een exclusieve licentie op een subcutane (onderhuidse) toedieningstechniek van Halozyme (Enhanze). Na de bekendmaking tegen het jaareinde van de resultaten van een fase I-studie zal worden bekeken hoe Enhanze wordt geïntegreerd in het ontwikkelingspad van efgartigimod met het oog op de optimalisatie van het marktpotentieel van efgartigimod.

Partner Janssen Pharmaceutica is met het kankerimmunologie-middel ARGX-110 of cusatuzumab een uitgebreide fase II-studie (tot 150 patiënten) gestart voor de bloedkanker AML, die als basis zou kunnen dienen voor een registratieaanvraag. Janssen heeft een uitgebreid ontwikkelingsplan met cusatuzumab en heeft de ambitie de molecule voor 2023 op de markt te krijgen.

Parallel levert het succesvolle Innovative Access Program (IAP) jaarlijks een nieuwe beloftevolle molecule op. In mei kondigde Argenx met ARGX-117 en ARGX-118 twee nieuwe moleculen aan. ARGX-117 is net zoals efgartigimod een auto-immuun antilichaam en werkt in op C2, een target binnen het complementsysteem dat betrokken is bij veel auto-immuunziekten. De eerste klinische studie start in het eerste kwartaal van 2020. Het doel is een eerste proof of concept (succesvolle fase II-studie) af te leveren in een eerste indicatie (MMN, een neurologische ziekte) en de molecule daarna voor meerdere indicaties te testen. ARGX-118 is een antilichaam dat inwerkt op Galectin-10, een eiwit dat een rol speelt in de vorming van hardnekkige slijmproppen. De ontdekking haalde uitgebreid de pers omdat met ARGX-118 mogelijk een doorbraak kan worden gerealiseerd in de behandeling van astma. In 2020 volgt de aankondiging van ARGX-119.

Ten slotte werkt Argenx volop aan de uitbouw van een dubbele commerciële franchise tegen 2021. Een eerste in spierziekten, met efgartigimod in MG en later eventueel CIPD, en een tweede in bloedziekten met cusatuzumab in AML en met efgartigimod in ITP. Op termijn is een derde (in huidziekten) en zelfs vierde franchise mogelijk. Argenx mikt op een sterke aanwezigheid in de Verenigde Staten, Japan en Europa.


Conclusie

We namen onlangs Argenx op in onze lijst van veertien Belgische langetermijnfavorieten omdat we geloven dat het bedrijf een solide basis voor groei heeft gelegd voor de komende vijf tot tien jaar. We verhogen het advies opnieuw naar koopwaardig (rating 1C).


Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 113,7 euro

Ticker: ARGX BB

ISIN-code: NL0010832176

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 4,3 miljard euro

K/w 2018: –

Verwachte k/w 2019: –

Koersverschil 12 maanden: +73%

Koersverschil sinds jaarbegin: +31%

Dividendrendement: –

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content