Al meerdere jaren doet het aandeel van Sapec niet mee aan de algemene beursklim.

De markt heeft de jongste jaren altijd zijn twijfels gehad rond Sapec, en meer in het bijzonder rond de de holding Naturener, die de belangen in alternatieve energie omvat. Want hoe meer de koers in de periode 2006-2008 steeg door de aanwezigheid van de holding in de groep, hoe meer de koers de jongste jaren onder druk stond door de blijvende aanwezigheid van Naturener binnen de holding. De doelstelling om het belang van 58,4% in de holding geheel of gedeeltelijke te verkopen, is grandioos mislukt.

Naturener omvatte, naast zonneparken in Spanje, vooral windenergieprojecten in Noord-Amerika. De belangen in Naturener werden enkele jaren geleden dan maar ondergebracht in het filiaal Energia Limpia (49% Sapec). In het allerslechtste geval wordt de garantie van Sapec ter waarde van 36 miljoen EUR uitgeoefend. Het blijft afwachten wat de rechtszaak tussen Naturener en San Diego Gas & Electric over het Noord-Amerikaanse windmolenpark Rim Rock zal brengen. De uitspraak werd al vorige maand verwacht, maar zal er nu wellicht pas begin volgend jaar komen. Als het rampscenario zich voltrekt, kost dat Sapec dus nog eens 36 miljoen EUR of 26,7 EUR per aandeel aan afboekingen op het eigen vermogen.

Het uitblijven van een deal over Naturener heeft de groep ook met een hoge schuldenlast opgezadeld. Eind vorig jaar liefst 118 EUR per aandeel. Jammer, want de traditionele activiteiten van die kleine holding bevinden zich in de landbouw. En daar zien we de situatie sinds 2011 geleidelijk aan verbeteren. De landbouwactiviteiten zijn hoofdzakelijk gericht op Spanje en Portugal, al is meer en meer sprake van export, met de afdelingen bescherming en voeding van planten, chemie en milieu, distributie van agrovoedingsproducten en tot de afdeling logistiek. De winst voor deze activiteiten bedroeg vorig jaar 2,7 miljoen EUR, maar door opnieuw verlies bij Naturener van 2,9 miljoen EUR was sprake van een nettoverlies. Weliswaar een stuk minder dan vorig jaar, van -23,3 miljoen EUR (-17,1 EUR per aandeel) naar -0,23 miljoen EUR (-0,17 EUR per aandeel) voor het boekjaar 2014. De recurrente bedrijfskasstroom (zonder eenmalige elementen; rebitda) hield vorig jaar wel stand op 31,6 miljoen EUR (was 31,1 miljoen EUR voor boekjaar 2013).

Bescherming en voeding van planten liet 8% omzetgroei noteren. De divisie logistiek blijft het moeilijk hebben, met ook vorig jaar nog een licht verlies. De nog steeds vrij zwakke conjunctuur in Portugal drukt nog steeds bij chemie en milieu op de rendabiliteit. Om de zware schuldenlast te verlichten, mogen we niet uitsluiten dat de overblijvende industrieterreinen (96 hectare) in het Portugese Setubal dit of volgend jaar worden verkocht.

Conclusie

Al meerdere jaren doet het Sapec-aandeel niet mee aan de algemene beursklim. De erg lage waardering (onder meer minder dan 0,5 keer de boekwaarde) wordt gecompenseerd door een zeer hoge schuldenlast (118 EUR per aandeel) en de borgstelling voor Energia Limpia (boekwaarde kan van 70 naar 45 EUR per aandeel bij uitoefening borg).Het aandeel is dan ook enkel weggelegd voor mensen die een meer dan gemiddeld risico aankunnen en willen nemen.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Partner Content