RealDolmen heeft goed beursjaar achter de rug

RealDolmen © Belga Image

RealDolmen liep over 2016 een goed parcours op de beurs. De eerste helft van het gebroken boekjaar bood een hoger omzet maar lage winstmarges. Het aandeel is correct gewaardeerd.

De halfjaarcijfers van RealDolmen lieten een gemengd beeld zien. De Belgische IT-dienstengroep rapporteert volgens een boekjaar dat loopt van april tot maart. De eerste jaarhelft van 2016/2017 omvat dus de cijfers van april tot en met september. RealDolmen rapporteerde over die periode een hogere omzet maar een lagere winstgevendheid.

Die lage marges zijn een oud zeer, dat blijkbaar niet gemakkelijk te verhelpen is. De concurrentie is groot en de prijszettingskracht bijgevolg laag. Het bedrijfsresultaat (ebit) daalde met bijna 11 procent naar 3,79 miljoen euro. Dat bracht de ebit-marge op 3,3 procent, tegenover nog 4,1 procent in dezelfde periode vorig jaar. De winstgevendheid lag vorig jaar dus niet zoveel hoger, maar RealDolmen kon toen een deel van eerder geboekte voorzieningen terugnemen. Dat gunstige boekhoudkundige effect was er dit jaar niet, wat het grootste deel van de margedaling verklaart. Tegelijk lagen ook de verkoop- en marketingkosten hoger en moest RealDolmen meer geld uitgeven voor het aantrekken van personeel.

IT&Business Consulting omvat in hoofdzaak de verhuur van eigen, gespecialiseerd IT-personeel aan bedrijven. Ook de in huis ontwikkelde software behoort tot die afdeling. IT&Business Support Services is georiënteerd rond de verkoop van producten aan bedrijven die hun hele IT-infrastructuur outsourcen. Daar komt ook onderhoud en ondersteuning bij kijken. De cloud-gerelateerde verkopen van applicaties die via het internet toegankelijk zijn, vallen eveneens onder die groep.

De groepsomzet klom in de eerste jaarhelft met 9,5 procent naar 113,6 miljoen euro. De bijdrage van IT&Business Support Services was het grootst, met een klim van 13,3 procent naar 63 miljoen euro. De ebit-marge daalde wel van 8,6 naar 7,3 procent, maar lag nog steeds een stuk boven het groepsgemiddelde. RealDolmen verwacht voor het volledige boekjaar een lichte daling van de winstgevendheid bij deze afdeling. Bij IT&Business Consulting bleef de omzetklim beperkt tot 5,2 procent naar 50,6 miljoen euro. De lage rendabiliteit is het pijnpunt van die afdeling. Die lag met een ebit-marge van 1,4 procent wel een fractie hoger dan een jaar eerder (1,3). De verkoop van eigen software blijft onder de verwachtingen, maar het management sprak de hoop uit dat de situatie in de tweede jaarhelft zal verbeteren door de lancering van een nieuw softwarepakket. Gekoppeld aan een toename van het inzetbare personeel voor outsourcing moet dat de marge op jaarbasis verbeteren.

De nettowinst daalde in de eerste jaarhelft met bijna 12 procent naar 3,7 miljoen euro. RealDolmen mikt voor 2016/2017 op een ebit-marge tussen 4 en 6 procent (2015: 4,5 procent). Dat betekent hoe dan ook dat de tweede jaarhelft beduidend beter zal moeten zijn dan de eerste. De cashpositie daalde na de eerste jaarhelft tot 21,2 miljoen euro tegenover nog 26,9 miljoen euro op het einde van het vorige boekjaar. RealDolmen had eind september netto 20,3 miljoen euro in kas. Dat komt overeen met ongeveer 3,9 euro per aandeel.


Conclusie

Nu het bedrijf zich op de lokale markt terugplooide, is er van avontuur geen sprake meer. Al leverde het aandeel in 2016 wel een sterke beursprestatie. We vinden RealDolmen aan 0,8 keer de boekwaarde en ongeveer 12 keer de verwachte winst als small-cap correct gewaardeerd. De groei is te laag en de marges te krap om aanspraak te kunnen maken op een hogere waardering.


Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Munt: euro

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 128 miljoen euro

Verwachte k/w 2016: 13

Verwachte k/w 2017: 12

Koersverschil 12 maanden: +44%

Koersverschil sinds jaarbegin: -0,5%

Dividendrendement: 2,8%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content