RealDolmen

De interne herstructurering van RealDolmen krikte de marges op en ook het hogere dividend is mooi meegenomen. Daardoor klom het aandeel weer naar het niveau van vorige zomer.

RealDolmen kende een vrij zwakke start van het boekjaar 2015-2016, maar de tweede jaarhelft maakte alles goed. De lagere schuldgraad leidde tot een daling van de financiële lasten, wat op zijn beurt de winst de hoogte injoeg. Dat leverde ruimte op voor een flinke dividendverhoging. Het terugplooien op de kernmarkt, kmo’s in België en Luxemburg, heeft de Belgische leverancier van IT-diensten voorlopig nog geen windeieren gelegd. Door kosten verbonden aan de verkoop van de Franse activiteiten bleef op het einde van het boekjaar 2014-2015 een nettowinst van amper 0,5 miljoen EUR over. In het boekjaar dat eindigde eind maart was dit 10,7 miljoen EUR. De groepsomzet steeg met 5,7%, tot 236,2 miljoen EUR, een jaar eerder bedroeg de vooruitgang slechts 1,8%. Na de eerste jaarhelft zag het er nochtans niet zo goed uit, want de omzetstijging tussen april en september bedroeg amper 0,9%.

De recurrente operationele winst (rebit) steeg vorig boekjaar met een kwart, tot 10,6 miljoen EUR. Daardoor klom ook de marge naar 4,5%, tegenover 3,8% een jaar eerder. Toch was er een vrij groot verschil tussen de verschillende afdelingen. Professional Services, de grootste afdeling (outsourcing) zag de omzet licht (+0,2%) stijgen, tot 101,6 miljoen EUR. De reorganisatie van de afdeling wierp vruchten af en de marge steeg naar 9,9%, tegenover 8,5% een jaar eerder. Infrastructure Products (in hoofdzaak hardware) liet het omgekeerde beeld zien. Na een forse omzetklim (+17,6%), tot 95,2 miljoen EUR, zit de afdeling nu Professional Services qua omvang op de hielen. Door de aanhoudende prijsdruk in dit segment daalde de marge naar 2,8%, tegenover nog 4,3% vorig jaar. Business Solutions, de kleinste afdeling, zag de omzet met 4,4% zakken, tot 39,4 miljoen EUR door lagere inkomsten uit diensten en software.

Kwaliteit van de projecten wordt verkozen boven kwantiteit, wat betekent dat RealDolmen projecten met een lagere winstmarge links laat liggen. De marge was terug licht positief (+0,4%), tegenover -1,3% een jaar eerder. Het management bleef, al dan niet bewust, eerder vaag over het pas gestarte boekjaar. De omzet zal op groepsniveau toenemen (zonder verdere specificatie), terwijl men van een rebit-marge in de buurt van 5% uitgaat. De rapporteringsstructuur wordt aangepast. De drie hierboven besproken afdelingen maken plaats voor twee andere: IT & Business Consulting en IT & Business Support. Die leverden pro forma een omzet van respectievelijk 100,5 miljoen EUR (-2,9%) en 135,7 miljoen EUR (+13%) op.

Het voorstel is het dividend te verhogen van de huidige 0,29 EUR naar 0,67 EUR per aandeel (2,8% dividendrendement netto). Dat is goed voor een uitgave van 3,5 miljoen EUR of een derde van de operationele winst. Gezien de liquiditeitspositie van 23,4 miljoen EUR, kan het IT-bedrijf zich dat gemakkelijk permitteren. Er wordt hiermee een stapje in de richting van een rendementsaandeel gezet.


Conclusie

De interne herstructurering krikte de marges op en ook het hogere dividend is mooi meegenomen. Daardoor klom het aandeel weer naar het niveau van vorige zomer. De prognoses voor het lopende boekjaar bleven wel eerder vaag. Tegen 0,7 keer de boekwaarde is het aandeel niet duur, maar we zouden toch wachten op een terugval alvorens in te stappen.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content