Potash Corp boekt eindelijk beterschap

© Getty Images/iStockphoto

De Canadese meststoffengigant Potash Corp kon eindelijk nog eens uitpakken met beter dan verwachte kwartaalcijfers. De fusie met Agrium zou tegen de zomer afgerond moeten zijn.

De omzet daalde in het eerste kwartaal weliswaar met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar tot 1,11 miljard dollar, maar presteerde daarmee wel iets boven de analistenconsensus van 1,1 miljard. Belangrijker is dat de brutowinst met 14,5 procent toenam tot 268 miljoen dollar, als gevolg van betere resultaten in de potashafdeling. Het volume steeg van 1,8 miljoen naar 2,2 miljoen ton, vooral dankzij 31 procent meer export buiten Noord-Amerika. Wegens de lagere verkoopprijzen voor het exportgedeelte daalde de gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs wel nog van 178 dollar tot 166 dollar per ton (157 dollar in het vierde kwartaal). Door de opstart van het laatste grote uitbreidingsproject van het voorbije decennium in Rocanville, met bijbehorende lage kostenstructuur, stijgt de brutowinstmarge per ton van 50 naar 76 dollar. Het management verhoogde de onderkant van het verwachte groepsvolume voor 2017 met 0,2 miljoen ton tot 8,9 à 9,4 miljoen ton, bij een ongewijzigd verwacht wereldwijd volume van 61 à 64 miljoen ton (60 miljoen ton in 2016).

Minder goed verging het de afdeling stikstofmeststoffen. Het volume daalde met 6 procent tot 1,6 miljoen ton, en de gemiddelde verkoopprijs met 6,1 procent tot 229 dollar per ton. De brutowinst zakte van 107 miljoen naar 97 miljoen dollar, terwijl de brutowinstmarge per ton terugviel van 62 naar 59 dollar. Dit jaar moet de markt 3 procent extra productiecapaciteit opvangen, maar vanaf 2018 zijn geen significante uitbreidingen meer gepland, waardoor de situatie zal verbeteren.

Eenzelfde verhaal is er bij de afdeling fosfaatmeststoffen, die de brutowinst zag krimpen van 39 miljoen naar 11 miljoen dollar, als gevolg van zowel lagere volumes (0,6 versus 0,7 miljoen ton) als lagere verkoopprijzen (423 dollar tegenover 499 dollar per ton, of -15%). De brutowinstmarge per ton verschrompelde daardoor van 53 dollar naar 17 dollar.

Op groepsniveau resulteerde de gestegen brutowinst, een strenge kostencontrole en een lagere belastingdruk in een verdubbeling van de nettowinst, van 75 miljoen tot 149 miljoen dollar, of van 0,09 naar 0,18 dollar per aandeel. De gemiddelde analistenverwachting lag op een nettowinst van 0,11 dollar per aandeel. De Canadezen verhoogden de winstverwachting per aandeel voor 2017 van 0,35 à 0,55 dollar naar 0,45 à 0,65 dollar.

Alles zit op schema om de fusie tussen Potash Corp en Agrium tijdens de zomer te bezegelen. Het gaat om een fusie van gelijken. De aandeelhouders van Potash krijgen per Potash-aandeel 0,4 aandeel in de fusievennootschap en die van Agrium per Agrium-aandeel 2,23 aandeel. De fusiegroep mikt binnen twee jaar op 500 miljoen dollar schaalvoordelen. De resultaten zullen minder volatiel zijn, dankzij de stabielere retailactiviteiten van Agrium, zonder evenwel het forse opwaartse potentieel van Potash bij een herneming van de prijzencyclus te verliezen.


Conclusie

Het wordt almaar waarschijnlijker dat de cyclische winstbodem van Potash Corp vorig jaar is gezet. Dankzij de aanstaande fusie met Agrium ontstaat de grootste verticaal geïntegreerde meststoffengroep, met een verlaagd risicoprofiel maar met een onverminderde blootstelling aan de herneming van de potashmarkt. Wegens de mogelijk nadelige fiscale behandeling van de fusie hanteren we vooralsnog het advies ‘houden’.


Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Munt: dollar

Markt: New York

Beurskapitalisatie: 14,2 miljard dollar

K/w 2016: 37

Verwachte k/w 2017: 28

Koersverschil 12 maanden: +5,5%

Koersverschil sinds jaarbegin: -7%

Dividendrendement: 2,4%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content