PNE Wind diversifieert

. © Belga Image
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Het Duitse windbedrijf bouwt een nieuwe portefeuille met windparken uit en wil investeren in onder meer zonne-energie, energieopslag en slimme energieoplossingen.

Het Duitse windenergiebedrijf PNE Wind kon in 2017 positief verrassen. Eind 2016 verkochten de Duitsers 80 procent van de portefeuille operationele windparken met een gezamenlijk capaciteit van 142 megawatt voor 103 miljoen euro aan een energie- en infrastructuurfonds van Allianz. Inclusief schuldfinanciering bedroeg de verkoopprijs 330 miljoen euro, of 2,31 miljoen euro per megawatt. Dat is binnen de voorziene vork van 2,3 tot 2,5 miljoen per megawatt.

Maar de verkooptransactie met Allianz bevatte een clausule die toeliet de verkoopprijs te verhogen bij verdere kostenverbeteringen en de optimalisatie van de projectfinanciering. Dat gebeurde ook en bij de presentatie van het derdekwartaalrapport kondigde PNE aan dat de verkoopprijs met 30 miljoen euro was opgetrokken, tot een ondernemingswaarde van 360 miljoen euro.

Dat liet toe de oorspronkelijke doelstelling voor de verwachte bedrijfswinst (ebit) voor 2017 op te trekken, van 0 à 15 miljoen euro naar 17 à 23 miljoen. Dankzij de geslaagde verkoop eind 2017 van twee Franse projecten, met een gezamenlijke capaciteit van maximaal 21 megawatt, zal de ebit aan de bovenkant van de verhoogde vork uitkomen.

Bovendien verkocht PNE eind december het resterende belang van 20 procent van de portefeuille operationele windparken aan Allianz voor 23 miljoen euro. Dat geld ondersteunt de financiering van de uitbouw van een nieuwe portefeuille windparken met een gezamenlijk capaciteit van 200 megawatt. Die portefeuille wordt opgebouwd uit parken in Duitsland en Frankrijk, en de bedoeling is ze in 2020 _ al dan niet gedeeltelijk _ te verkopen. Eind december werd een eerste park in Duitsland met een capaciteit van 43,2 megawatt in gebruik genomen.

Het management verraste bij de presentatie van het nieuwe strategische plan op 15 november met de melding dat de activiteiten worden uitgebreid naar andere vormen van alternatieve energie. PNE ziet daartoe de noodzaak omdat steeds meer landen nieuwe licenties voor windprojecten via een veilingsysteem toekennen. Dat verhoogt de concurrentie en zet druk op de prijzen en de marges.

PNE wil daarom jaarlijks 10 miljoen euro investeren om actief te worden in zonne-energie, energieopslag, het ontwikkelen van zelfstandige productie-eenheden op basis van een combinatie van vormen van alternatieve energie en slimme energieoplossingen. Nieuwe regio’s worden aangeboord, buiten de bestaande activiteiten in Europa en Noord-Amerika.

Het nieuwe plan moet de enorme variatie in de resultaten verminderen door het ontwikkelen van meer recurrente inkomsten. Tussen 2010 en 2016 realiseerde PNE een gemiddelde ebit van 30,5 miljoen euro, met daarin jaren met een negatieve ebit, maar ook het recordjaar 2016 (97 miljoen euro ebit).

Tegen 2023 moet de ebit met 30 à 50 procent toenemen, tot 40 à 45 miljoen euro. PNE kondigde in het kader van de nieuwe strategie al een eerste samenwerkingsverband aan met VPC, een Duits ingenieursbureau, voor de ontwikkeling van energie-eilanden. Een significante bijdrage van de nieuwe activiteiten komt pas in 2020.

Conclusie

Het aandeel van PNE Wind presteerde de voorbije maanden beter dan verwacht onder impuls van meevallende resultaten. De nieuwe strategie werd evenwel gemengd onthaald. We bevestigen ons verkoopadvies, omdat we overtuigd blijven dat we het aandeel goedkoper zullen kunnen oppikken de komende 12 tot 18 maanden.


Advies: verkopen

Risico: gemiddeld

Rating: 3B

Koers: 3,14 euro

Ticker: PNE3 GY

ISIN-code: DE000A0JBPG2

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 240 miljoen euro

K/w 2016: 4

Verwachte k/w 2017: 22

Koersverschil 12 maanden: +45%

Koersverschil sinds jaarbegin: +11%

Dividendrendement: 1,3%

Partner Content