Peabody Energy

Peabody dook in het vierde kwartaal 514,6 miljoen USD of 1,92 USD per aandeel in het rood.

Het pessimisme bij investeerders over steenkool was nooit eerder zo groot. Het aandeel van de Amerikaanse steenkoolproducent Peabody Energy moest de voorbije twaalf maanden 60% inleveren en viel daarmee terug naar het laagste niveau in bijna twaalf jaar Er is overproductie aan de aanbodzijde, die bovendien nog wordt verergerd door de lagere invoer van steenkool in China. Het land importeerde vorig jaar nog 290 miljoen ton, 35 miljoen ton minder dan een jaar eerder. Dit heeft dan weer te maken met een lagere staalproductie, wat de vraag naar metallurgical coal sterk doet verminderen.

Thermal coal, dat dient als brandstof voor elektriciteitscentrales, heeft te lijden onder de lage aardgasprijs en de strengere milieureglementering. In de Verenigde Staten moeten elektriciteitscentrales hun uitstoot met 30% verminderen. Op dit moment staat steenkool nog in voor 40% van de Amerikaanse elektriciteitsproductie, maar dit percentage neemt af ten voordele van aardgas, hernieuwbare brandstoffen en zelfs nucleaire energie. Peabody produceert vooral thermal coal in de Verenigde Staten en in hoofdzaak metallurgical coal in Australië.

De groep pakte vorige week uit met het vijfde kwartaalverlies op rij, dat bovendien een stuk hoger lag dan verwacht. Daarnaast moest het management ook tegenvallende vooruitzichten voor het lopende kwartaal opbiechten en tot overmaat van ramp werd het kwartaaldividend gereduceerd van 8,5 dollarcent per aandeel naar een symbolische 0,25 cent per aandeel. Dit laatste doet Peabody om zo veel mogelijk cash in het bedrijf te houden. De overname van MacArthur Coal in 2011 heeft de Amerikanen met een hoge schuldenlast van bijna 6 miljard USD opgezadeld. Die is op zich nog niet problematisch want de eerste aflossingen komen er pas in 2016 en 2018 aan en het is erg onwaarschijnlijk dat de crisis in de sector zolang zal blijven aanslepen. Door het lagere dividend wordt ongeveer 100 miljoen USD bespaard.

Peabody dook in het vierde kwartaal 514,6 miljoen USD of 1,92 USD per aandeel in het rood. Exclusief afschrijvingen en waardeverminderingen was er een verlies van 1,21 USD per aandeel, tegenover een consensusverwachting van slechts 0,35 USD per aandeel. Het lopende kwartaal zal het zesde opeenvolgende verlieskwartaal worden, met een aangepast nettoverlies van 0,32 tot 0,39 USD per aandeel. De groepsomzet daalde met 3,3%, tot 1,68 miljard USD, 2,2% in de VS en in Australië 5,6%. De mijngroep Anglo American overweegt de verkoop van de Australische steenkoolactiva en Glencore zal de Zuid-Afrikaanse steenkoolmijnen tijdelijk sluiten.

Toch zijn er ook een aantal schaarse lichtpuntjes. Van de aangekondigde capaciteitsverminderingen van 25 miljoen ton in de Verenigde Staten is al ongeveer 10 miljoen ton gerealiseerd. De goedkopere Australische dollar (AUD) is eveneens gunstig voor Peabody.

Conclusie

Hoewel er een aantal lichtpuntjes voor de steenkoolsector zijn, wordt ook 2015 ongetwijfeld nog een moeilijk jaar voor Peabody. De beslissing om het dividend bijna volledig te schrappen, is logisch. We verwachten niet dat de groep in financiële problemen komt. Aan amper 0,25 keer de omzet en 0,6 keer de boekwaarde houdt de koers al bijna met doemscenario’s rekening.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Partner Content