Pan American Silver

Pan American Silver, met hoofdzetel in Canada, is de op één na grootste primaire zilverproducent.

De zilverprijs ging de jongste weken verder onderuit en daalde zelfs naar het laagste peil in meer dan vier jaar. De ondermaatse prestatie van zilver heeft ook gevolgen voor de aandelen uit de sector. Zo zagen de aandeelhouders van Pan American Silver (PAAS) sinds juli alle koerswinst van 2014 langzaam maar zeker verdampen. Na de eerste jaarhelft verliep operationeel nochtans alles op schema. De productiecijfers voldeden aan de verwachtingen, terwijl de kosten zelfs onder de eigen prognoses uitkwamen.

PAAS, met hoofdzetel in Canada, is de op één na grootste primaire zilverproducent. Het telt zeven operationele mijnen, waarvan drie in Mexico, twee in Peru, een in Bolivia en een in Argentinië. Op basis van de recentste schattingen beschikt de mijngroep over 323,5 miljoen ounce zilverreserves en 2,5 miljoen ounce goudreserves. De drie Mexicaanse mijnen staan in voor iets meer dan de helft van de groepsproductie, en dat aandeel zal nog toenemen zodra de geplande uitbreidingen hebben plaatsgevonden.

De expansie van La Colorada is aan de gang en zal in 2017 afgerond zijn. De werken verlopen volgens het oorspronkelijke tijdsschema en wat nog belangrijker is, ook binnen het vooropgestelde budget. De studie over de uitbreiding van Dolores is afgerond, maar de beslissing wordt uitgesteld tot halfweg volgend jaar. Het rendement van het project werd berekend op 27%, waarbij een zilver- en goudprijs van respectievelijk 19 USD en 1200 USD als referentie werd genomen. Na de uitbreiding zouden de zilver- en goudproductie toenemen naar 5,04 miljoen ounce en 148.000 ounce.

De mijnen van de groep produceerden tijdens de eerste jaarhelft 13,18 miljoen ounce zilver en 83.600 ounce goud. De zilveroutput kwam daarmee 6% hoger uit dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. In het geval van goud bedroeg de vooruitgang zelfs 35% op jaarbasis. Na deze goede eerste jaarhelft ligt PAAS op schema om de prognoses voor het volledige boekjaar waar te maken. Die bedragen 25,75 tot 26,75 miljoen ounce voor zilver en 155.000 tot 165.000 ounce voor goud. Ter vergelijking: vorig jaar kwamen die cijfers uit op respectievelijk 26 miljoen en 150.000. De geplande uitbreidingen moeten de productie tegen 2018 met 30% doen toenemen.

Het management zit intussen niet stil om de kosten verder te verlagen. De totale productiekosten per troy ounce geproduceerd zilver bedroegen in het tweede kwartaal 18,23 USD, een afname met 15% op jaarbasis. Over de eerste jaarhelft lag dit cijfer op gemiddeld 16,82 USD, wat zelfs 18% beter was dan een jaar eerder. De gemiddelde prognose voor het volledige boekjaar bedraagt 17 tot 18 USD.

PAAS trok vorig jaar het kwartaaldividend fors op, naar 0,125 USD, wat het rendement op jaarbasis aan de huidige koers op ongeveer 4% brengt. De groep kocht vorig jaar ook voor 6,7 miljoen USD eigen aandelen in. De mijngroep spendeerde sinds 2010 al 300 miljoen USD aan dividenduitkeringen. PAAS is dankzij de hoge kasstromen in een opperbeste financiële gezondheid.

Conclusie

Na de recente daling is de waardering teruggevallen naar minder dan 0,9 keer de boekwaarde. Dit is, rekening houdend met het rendement, de sterke financiële positie en de verwachte groei erg laag en weerspiegelt de vrees van de investeerders dat de zilverprijs nog verder zal dalen.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Partner Content