Oxurion is klaar voor cruciaal 2019

. © Alexander Traksel (iStock)
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Met de naamsverandering van ThromboGenics in Oxurion neemt het Leuvense biotechbedrijf een nieuwe start.

De klemtoon ligt sinds 2016 op de ontwikkeling van een klinische pijplijn voor aan diabetes gerelateerde oogziekten. De naam ThromboGenics bleef onlosmakelijk verbonden met de tegengevallen commercialisatie van Jetrea, tot op vandaag het enige goedgekeurde oogmiddel ter behandeling van vitreo maculaire adhesie. Vandaar de logische keuze om onder een nieuwe naam de nieuwe strategie voort uit te werken.

Jetrea blijft bestaan als een aparte businessunit van Oxurian. De verkoop is zelfbedruipend. Er was 3,8 miljoen euro omzet in de eerste jaarhelft. De bedoeling is tegen 2020 winstgevend te worden, dankzij een jaaromzet van minstens 10 miljoen euro. Oxurion ontwikkelde de jongste jaren een ziekteplatform in aan diabetes gerelateerde oogmiddelen. Via drie moleculen met verschillende werkingsmechanismen wordt gemikt op een best-in-class-geneesmiddel. De klinische vooruitgang dit jaar is sterk.

Vooreerst waren er goede fase I/IIa-studieresultaten met THR-317, een molecule die uniek inwerkt op Placental Growth Factor (PLGF) ter behandeling van patiënten met diabetisch macula-oedeem of DME. Eind april startte een fase II-combinatiestudie met THR-317 en het anti-VEGF-middel Lucentis (Novartis). De 72 patiënten zullen ofwel THR-317 en Lucentis toegediend krijgen, ofwel alleen Lucentis. De resultaten worden in het derde kwartaal van 2019 verwacht. Er is een grote behoefte aan betere medicijnen, want tot 40 procent van de patiënten reageert niet of niet afdoende op de anti-VEGF-middelen, de huidige standaardbehandeling.

THR-149 is een plasma kallikreïneremmer (Pkal-remmer) waarmee in september een fase I-doseringsstudie startte bij patiënten met DME. De resultaten daarvan zouden er tijdens de zomer van 2019 moeten liggen. Het gaat om een beloftevol alternatief behandelingspad, naast anti-VEGF. Verhoogde Pkal-waarden hebben een bewezen invloed op de ontwikkeling van DME, terwijl heel wat DME-patiënten met verhoogde Pkal-waarden geen verhoogde VEGF-waarden hebben. Mogelijk kan een succesvolle PKal-remmer dus een belangrijke leemte in de behandeling opvullen. De enige andere speler in dat segment is Kalvista Pharmaceuticals, dat een fase II-studie heeft lopen, waarvan de resultaten verwacht worden in de tweede helft van 2019.

Een derde molecule is THR-687, een beloftevolle integrine-remmer die mogelijk kan worden ingezet bij patiënten met diabetische retinopathie (DR), al dan niet in combinatie met DME. Daar is de concurrent Allegro Ophtalmics (einde fase II). De resultaten van de fase I-doseringsstudie met THR-687 worden verwacht in het derde kwartaal van 2019.

Oxurion heeft ook ambitie in andere oogziekten aan de achterkant van het oog. Onlangs startte met THR-317 een fase II-studie bij patiënten met maculaire telangiectasia type 1, een zeldzame aandoening aan de macula die tot blindheid kan leiden. Het gaat om een studie bij tien patiënten, waarvan de resultaten midden 2019 bekend zouden zijn.

Daarnaast is er nog Oncurious, waarin Oxurion 85 procent van de aandelen aanhoudt. Volgend jaar krijgen we de resultaten van de fase I/IIa-studie met TB-403 in kinderen met hervallen medulloblastoom (hersenkanker). Voor eind 2019 volgt mogelijk een eerste preklinische proof-of-concept uit de groep van vijf preklinische moleculen van de volgende generatie in kankerimmunologie.

Oxurion beschikte eind juni over 101,4 miljoen euro cash, voldoende tot minstens eind 2020. Het wispelturige aandeel van Oxurion ging ondanks de mooie vooruitgang in de klinische pijplijn recent fors lager. In afwachting van een cruciaal 2019 is de prioriteit nu het nieuwe investeerdersverhaal onder de aandacht te brengen bij Amerikaanse institutionele investeerders. Na een succesvolle fase II-studie overweegt Oxurion een partnerschap aan te gaan voor die molecule en/of extra kapitaal op te halen. Koopwaardig (rating 1C).


Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating:1C

Koers: 5,12 euro

Ticker: OXUR BB

ISIN-code: BE0974281132

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 196 miljoen euro

K/w 2017: 8

Verwachte k/w 2018: –

Koersverschil 12 maanden: +19%

Koersverschil sinds jaarbegin: +51%

Dividendrendement: –

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content