Oracle verhoogt schulden voor extra aandeleninkopen

Oracle in de wolken met populaire cloud
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

De lage waardering van Oracle vertelt niet het volledige verhaal.

Er is bij Oracle al langer een grote discrepantie tussen de omzetgroei en de toename van de winst per aandeel. Organisch (zonder overnames) groeit de omzet van de softwaregroep al jaren niet of nauwelijks. Het aantal uitstaande aandelen is sinds 2010 wel met een derde gedaald door massale aandeleninkopen.

In het boekjaar 2019 kocht Oracle voor 36,3 miljard dollar eigen aandelen in. Na drie kwartalen in het boekjaar 2020 staat de teller op 13,9 miljard dollar. Alleen al in het kalenderjaar 2019 daalde het aantal uitstaande aandelen met bijna 10 procent. Zelfs bij een stabiele nominale winst zou de winst per aandeel dus met 10 procent stijgen. Eerder dit jaar keurde Oracle een budget van 15 miljard dollar goed voor nog meer aandeleninkopen.

De voordelen zijn duidelijk: de winst groeit, het aandeel stijgt en bijgevolg ook de bonussen en de waarde van de aandelenopties van het management. Maar dat heeft een prijs. De kasstromen volstaan lang niet om de uitgaven voor aandeleninkopen en dividenden te dekken. Daardoor is de comfortabele nettocashpositie van vorig decennium een nettoschuld geworden. Die bedroeg aan het einde van vorig kwartaal (28 februari) 27,7 miljard dollar (25,9 miljard dollar cash en 53,6 miljard dollar schulden).

Op 30 maart maakte de groep bekend dat ze kapitaal ophaalt met de uitgifte van 20 miljard dollar aan obligatieleningen. Het gaat om zes leningen met looptijden van vijf, zeven, tien, twintig, dertig en veertig jaar en rentevoeten tussen 2,5 en 3,85 procent. De kredietbeoordelaars Fitch en Moody’s verlaagden prompt de kredietrating van Oracle. De timing lijkt ons vreemd. Misschien zorgt de softwaregroep binnenkort voor meer duidelijkheid.

De omzet in de drie maanden tot eind februari, het derde kwartaal van het fiscale boekjaar 2020, bedroeg 9,8 miljard dollar, 2 procent meer dan een jaar eerder. De sterke dollar had een negatieve impact van 1 procent op jaarbasis. De consensusverwachting lag op 9,75 miljard dollar. Die groei is niet spectaculair, maar het is wel de grootste in zeven kwartalen.

Bij de grootste divisie, Cloud Services and License Support, klom de omzet met 4 procent naar 6,93 miljard dollar, of 71 procent van de groepsomzet. Die afdeling omvat, naast de eigen cloudactiviteiten, ook alle updates van licenties en de bijbehorende ondersteuning. Het grootste deel van deze omzet heeft een recurrent karakter. Onder meer de Fusion- en de Netsuite-pakketten voor beheersoftware deden het goed.

De omzet van Cloud and On-Premise Software, ofwel de verkoop van klassieke softwarelicenties, daalde met 2 procent naar 1,23 miljard dollar. De omzet uit hardware (9% van de groepsomzet) en diensten (8%) daalde met respectievelijk 6 en 1 procent.

De operationele marge bleef ongewijzigd op 44 procent, maar de nettowinst daalde met 6 procent naar 2,6 miljard dollar. Door het effect van de aandeleninkopen steeg de winst per aandeel wel met 11 procent naar 0,97 dollar.

Oracle ondervindt naar eigen zeggen weinig hinder van de coronacrisis, maar gaf wel vrij ruime prognoses af voor het lopende kwartaal: -2 tot +2 procent voor de omzet en +3 tot +9 procent voor de winst. Het kwartaaldividend blijft 24 dollarcent per aandeel.


Conclusie

De lage waardering van Oracle vertelt niet het hele verhaal. De massale aandeleninkopen krikken het winstcijfer kunstmatig op. We verwachten dat die vorm van financial engineering stilaan zijn beste tijd heeft gehad. De recente uitbreiding van het inkoopprogramma ging gepaard met een grote kapitaaloperatie, waardoor de schulden groeien. Bij dalende koersen dreigt massale kapitaalvernietiging. Hoewel niet duurzaam, ondersteunt die strategie op korte termijn wel de koers.


Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 48,33 dollar

Ticker: ORCL US

ISIN-code: US68389X1054

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 152,4 miljard dollar

K/w 2019: 15

Verwachte k/w 2020: 12

Koersverschil 12 maanden: -11%

Koersverschil sinds jaarbegin: -7%

Dividendrendement: 2%

Partner Content