Oracle

Na een tegenvallend kwartaalrapport kreeg Oracle van de beleggers een flinke tik uitgedeeld, waardoor het aandeel nu met een negatief rendement staat in 2015 (-8%).

Oracle presteert al een hele tijd wisselvallig. Dat heeft te maken met een gewijzigd bedrijfsmodel, waarbij directe inkomsten uit de klassieke verkoop van producten en diensten onder druk staan. Die worden vervangen door een abonnementsformule waarbij de inkomsten pas over de looptijd van het contract worden verrekend. Oracle groeide uit tot een marktleider dankzij de verkoop van databases en specifieke bedrijfssoftware. De jongste jaren wordt software met het nieuwe cloudmodel via het internet aangeboden. Oracle boekte in de drie maanden tot 31 mei een omzet van 10,71 miljard USD. Dat is 5,4% minder dan een jaar eerder en ook bijna 200 miljoen USD lager dan de consensusprognose.

Het management verwees in de eerste plaats naar de ongunstige evolutie van de dollar (USD). Het bedrijf realiseert het grootste deel van de inkomsten op de internationale markt en die lokale valuta worden bij een omzetting naar USD dus minder waard. Bij constante wisselkoersen zou de omzet op jaarbasis met 3% zijn gestegen. De nettowinst daalde met bijna een kwart, tot 2,76 miljard USD of 0,78 USD per aandeel. Ook dit cijfer lag onder de consensusprognose van 0,86 USD per aandeel. Door hogere uitgaven daalde de operationele marge met 5%, tot 46%. De achteruitgang was het grootst bij de klassieke activiteiten van de groep. De verkoop van nieuwe softwarelicenties daalde namelijk met 17%, tot 3,14 miljard USD. Dat cijfer lag 275 miljoen USD onder de verwachtingen.

Het aandeel van de verkoop van nieuwe licenties in de totale omzet daalde naar 29%, tegenover nog 34% een jaar eerder. Deze trend zal zich doorzetten, al wordt wel veel verwacht van het Oracle 12c-product dat naast mogelijkheden voor een snellere gegevensverwerking ook betere cloudfunctionaliteiten bevat. Ook de omzet uit hardware (1,4 miljard USD) ging op jaarbasis met 4% achteruit.

Hoewel Oracle naar eigen zeggen marktaandeel won in het serversegment drukt de cloudomgeving ook de behoefte aan extra hardware bij de klanten. Software-updates en ondersteuning staan nog steeds in voor 44% van de omzet. De sterkste prestatie kwam er van de cloudgerelateerde diensten. De totale cloudinkomsten groeiden met 29%, tot 416 miljoen USD. Oracle mikt voor het pas gestarte fiscale boekjaar 2015-2016 op een groei met gemiddeld 60% op jaarbasis, tot 1,5 tot 2 miljard USD.

In het vierde kwartaal werden voor 426 miljoen USD aan nieuwe software-abonnementen verkocht tegenover een verwachte 300 miljoen USD. Oracle groeit daarmee sneller dan de concurrentie. De groep ziet de omzet in het lopende kwartaal met 5 tot 8% toenemen. Het boekjaar werd afgesloten met 54,4 miljard USD aan liquiditeiten. Oracle keert ook een kwartaaldividend van 0,15 USD per aandeel uit (brutorendement van 1,4%).

Conclusie

De sterke groei van het cloudsegment is bemoedigend, maar de omzetgroei en de marges staan onder druk. In deze evolutie zal de komende kwartalen geen verandering komen en bovendien zorgt de sterke dollar (tijdelijk) voor extra tegenwind. Aan bijna 16 keer de verwachte winst zien we op korte termijn daarom weinig opwaarts koerspotentieel.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Partner Content