Onzekere vooruitblik voor ArcelorMittal

We zijn tevreden over de vooruitgang van de staalreus op het niveau van de kosten en de nettoschuld, maar het bedrijf geeft wel een heel voorzichtige vooruitblik.

De grootste staalproducent van de wereld presenteerde een minder slecht dan gevreesd halfjaarrapport. De bedrijfskasstroom (ebitda) bedroeg in het tweede kwartaal 707 miljoen dollar, 47 procent beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 482 miljoen en ruim boven de bovenkant van de vooropgestelde vork van 400 tot 600 miljoen. Het cijfer betekent wel een daling met 54,5 procent tegenover het tweede kwartaal van 2019, en met 26,9 procent tegenover het eerste kwartaal. Voor het eerste halfjaar is er een daling met 47,8 procent tot 1,67 miljard dollar, waarvan 688 miljoen afkomstig is van de mijnafdeling (990 miljoen in 2019 of -30,5%).

De hoeveelheid verscheept staal daalde tegenover het eerste kwartaal met een ongeziene 23,7 procent tot 14,8 miljoen (-35% versus 2019), met Noord-Amerika (-31,4%) en Europa (-26,7%) als grootste boosdoeners. Na zes maanden bedraagt de terugval 23 procent, waarvan -19,4 procent op een vergelijkbare basis (rekening houdend met de Ilva-activa die intussen zijn verkocht). De gemiddelde gerealiseerde staalprijs viel met 14,7 procent terug en de groepsomzet zakte met 32,9 procent tot 25,8 miljard dollar. De hogere verschepingen van ijzererts in het tweede kwartaal (+6,4%) en hogere prijzen (+4%) zorgden voor tegengewicht. Mede dankzij de bijdrage van de mijnafdeling daalde de ebitda per ton tegenover het eerste kwartaal beperkt, van 50 naar 48 dollar.

Arcelor knipte fors in de kosten, gebruikmakend van de overheidsondersteuning voor covid-19-hinder, en de productievolumes. Een deel van die kosten zal terugkomen naarmate de vraag weer aantrekt, maar het bedrijf zal tegen de jaarrapportering van 2020 in februari 2021 een structureel besparingsplan uitwerken.

Netto boekte de groep een verlies van 559 miljoen dollar in het tweede kwartaal, beter dan het verliescijfer in het eerste kwartaal (1,12 miljard, mede dankzij 549 miljoen afwaarderingen), en te vergelijken met een nettoverlies van 447 miljoen vorig jaar. Na zes maanden is het netttoverlies opgelopen tot 1,68 miljard dollar (-33 miljoen in 2019).

Eind juni bedroeg de nettoschuld 7,8 miljard dollar, een daling met 1,7 miljard tegenover 31 maart, het laagste niveau sinds de fusie tussen Arcelor en Mittal Steel in 2007. De daling is een gevolg van de dubbele financieringsoperatie in mei. Arcelor haalde 750 miljoen dollar op dankzij de uitgifte van 80,9 miljoen nieuwe aandelen tegen 9,27 dollar (8,57 euro) per aandeel, en 1,25 miljard via achtergestelde converteerbare obligaties met een looptijd van drie jaar, een coupon van 5,5 procent en een conversieprijs tussen 9,27 en 10,89 dollar. Arcelor mikt op een nettoschuld van maximaal 7 miljard dollar. Als dat lukt, wil het een percentage van de vrije kasstromen laten terugvloeien naar de aandeelhouders via dividenden of de inkoop van eigen aandelen. Tegen midden 2021 wil Arcelor voor 2 miljard activa verkopen, waarvan al 0,6 miljard werd gerealiseerd.

Arcelor wijst op een beginnende toename van de vraag vanuit de industrie, weliswaar vanaf een zeer lage basis en met veel onzekerheid over de snelheid en duurte van het herstel.


Conclusie

De markt reageerde eerst enthousiast op het halfjaarrapport, maar schrok na een tweede lezing van de heel voorzichtige vooruitblik. We zijn tevreden over de vooruitgang van de staalreus op het niveau van de kosten en de nettoschuld. We verlagen het risicoprofiel, maar voor een koopadvies is het wachten op een algemene beursterugval waaraan het conjunctuurgedreven aandeel niet zal ontsnappen. Daarna is een opname in de voorbeeldportefeuille mogelijk.


Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 9,32 euro

Ticker: MT NA

ISIN-code: LU1598757687

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 10,21 miljard euro

K/w 2019:

Verwachte k/w 2020:

Koersverschil 12 maanden: -35,7%

Koersverschil sinds jaarbegin: -40,4%

Dividendrendement:

Partner Content