Nieuwe PRIIP-richtlijn is niet eenduidig positief

. © kitzcorner (iStock)
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

In de naweeën van de financiële crisis werd de financiële sector overspoeld met nieuwe wetgeving. In theorie zouden de nieuwe regels ook de particuliere belegger ten goede moeten komen, via meer bescherming en meer informatie. Maar in praktijk zijn er helaas niet enkel voordelen verbonden aan de nieuwe Europese regels.

Op 1 januari werd de zogenaamde verordening van kracht voor Packaged Retail and Insurance Based Investment Products (PRIIP). Het gaat dus om alle verpakte beleggings- en verzekeringsproducten die aan privébeleggers worden verkocht. In de praktijk worden dus een pak producten geviseerd, zoals trackers, hefboomproducten (bijvoorbeeld turbo’s), opties en futures, maar ook tak23-verzekeringsproducten.

De verordening voorziet in de invoering van een document dat alle kenmerken van het product bevat, een inschatting van de risico’s, een opsomming van de kosten en zelfs een inschatting van het beoogde rendement. Dat zogenoemde Key Information Document (KID) gaat dus behoorlijk ver. Van aanbieders van de betrokken producten wordt dus verwacht dat ze een accurate inschatting maken van hoe hun producten in de toekomst zullen presteren en dat onder verschillende scenario’s.

Dat is weinig realistisch, maar het KID is wel een verplicht document. Banken mogen sinds 1 januari in theorie niet langer producten verkopen indien de uitgever ervan verzuimt dat document aan te bieden. Sommige producten zijn intussen effectief niet meer te koop. Het gaat vooral om Amerikaanse en Canadese trackers. We deden een kleine steekproef en stelden vast dat bij Bolero en Binck nu al geen producten zonder KID meer gekocht kunnen worden. Bij Keytrade Bank lukt het voorlopig nog wel, al moet de klant een vakje aanvinken dat hij zich ervan bewust is dat het KID ontbreekt.

Hogere kosten

Zeker voor de kleinere uitgevers die zich niet in eerste instantie tot de Europese markt richten, is het een bijzonder dure en tijdrovend karwei om aan de PRIIP-verordening te voldoen. Zo bekijkt Global X Funds nog wat de mogelijkheden zijn. Ook Van Eck (Vectors-productlijn) en State Street (SPDR) zijn nog niet in orde. Grote uitgevers als iShares hebben van verschillende trackers in hun gamma ook een Europese variant. Toch is de kans groot dat op termijn ongeveer de helft van het aanbod zal verdwijnen.

Dat is om meer dan één reden geen goede zaak voor de particuliere belegger. Zo zal het aanbod aan gespecialiseerde trackers fors dalen. Dat heeft ook gevolgen voor de liquiditeit en de spreads. Wegens de versnippering op de Europese beurzen liggen de volumes (veel) lager en is het verschil tussen de aan- en de verkoopkoers meestal hoger. Dat is ook het geval wat de jaarlijkse beheerskosten betreft. Belangrijk is dat PRIIP geen impact heeft op de trackers en de hefboomproducten die u al in portefeuille hebt. Die kunt u gewoon bijhouden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content