Nieuw groeipotentieel

Het hoofdstuk van de joint venture AirOLux is afgesloten voor Resilux. De focus ligt nu integraal op de klassieke petactiviteiten, die het prima doen en extra mogelijkheden krijgen om te groeien.

Door de afwikkeling van wat de media de ‘spuitbussenoorlog’ was gaan noemen, is er wat meer uitleg nodig bij de interpretatie van de halfjaarcijfers van Resilux. De spuitbussenoorlog woedde tussen de Oost-Vlaamse producent van petpreforms en petflessen, met aan het hoofd de broers De Cuyper, en de Zwitsers-Nederlandse groep AirOPack Technology Group (ATG) van de Nederlander Quint Kelders. De inzet was de controle over de joint venture AirOLux, opgestart in 2009, de maatschappij boven de AirOPack-technologie. Dat is een revolutionaire technologie om vloeistoffen, poeders, gassen en producten met een gemiddelde tot hoge viscositeit (zoals crèmes, schuim, gels) af te vullen in pet met perslucht, en zonder drijfgas. ATG heeft Resilux uitgekocht bij AirOLux door op 13 mei 25 miljoen EUR te betalen en eind juli de aandeelhoudersleningen ter waarde van bijna 37 miljoen EUR terug te storten. In totaal ontving Resilux dus 62 miljoen EUR.

Tegelijk is de traditionele petbusiness blijven groeien, zoals de halfjaarcijfers 2016 ten overvloede illustreren. De toegevoegde waarde – een betere maatstaf dan de omzet vanwege de sterke impact van de grondstoffenprijzen – is met 7,8% gestegen (omzet +2%) tot een nieuwe recordwaarde van 40,1 miljoen EUR in de eerste zes maanden. Een beter dan verwachte prestatie die vooral geholpen werd door een sterke toename van de exportmarkten, zoals Australië en een aantal Afrikaanse landen, waaronder Ghana. De omzetklim leidde tot een toename van 11,7% van de bedrijfskasstroom (ebitda), tot 22,5 miljoen EUR (recordcijfer) en een 17,4% hogere bedrijfswinst (ebit), tot 15,3 miljoen EUR (eveneens een recordcijfer). Het nettoresultaat bedroeg 11,3 miljoen EUR (+15,6% of 5,70 EUR per aandeel).

Dat is als we enkel de klassieke Resilux-activiteiten in ogenschouw nemen. Inclusief de meerwaarde op de verkoop van het belang in AirOLux komen we uit op 32,9 miljoen EUR nettowinst, en als we ook al rekening houden met de impact van de terugbetaling van de aandeelhoudersleningen, komen we op een nettowinst van 51,8 miljoen EUR uit, of zowaar 26,18 EUR per aandeel. Maar uiteraard is dat een eenmalig resultaat.

De netto financiële schuld is op 30 juni met 47% gezakt, tot 27,8 miljoen EUR, ook met dank aan de uitkoop van AirOLux, want anders zou de financiële schuld ongeveer stabiel zijn gebleven. Als we de schuldpositie bekijken op 31 augustus en rekening houden met de ontvangen 36,9 miljoen EUR door de terugbetaling van de aandeelhoudersleningen, dan is Resilux een bedrijf met een nettokaspositie van meer dan 10 miljoen EUR. Een positie die tegen het jaareinde verder zal zijn opgelopen.

De bedrijfsleiding heeft dus niet alleen meer tijd, maar ook geld om de traditionele activiteiten verder te ontwikkelen. Al bleef de familie De Cuyper bij de voorstelling van de halfjaarresultaten voorlopig vaag over wat er met de kaspositie zal gebeuren. Maar een fors eenmalig dividend of een kapitaalvermindering lijken het niet te zullen worden. Een hoger dividend kan wel, of een inkoopprogramma van eigen aandelen. We verwachten echter vooral nieuwe, industriële initiatieven, waarbij we voor het eerst sinds lang ook een gerichte overname niet uitsluiten.


Conclusie

Het hoofdstuk van de joint venture AirOLux is afgesloten. De focus ligt nu integraal op het klassieke Resilux, dat het prima doet en nu met een nettokaspositie extra mogelijkheden om te groeien krijgt. Tegen minder dan 7 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) is het aandeel ondergewaardeerd. Een faire waarde is veeleer 170 EUR per aandeel. Vandaar dat we het aandeel naar de Inside Selectie brengen, waardoor het een kandidaat is voor een plek in de voorbeeldportefeuille.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content