Moury Construct

Gemengde halfjaarcijfers

100,25 EUR – 2B↑

Moury Construct, een smallcap, is een Waalse bouwgroep met heel wat werkmaatschappijen. De jongste jaren wordt wel werk gemaakt van een vereenvoudiging van die groepsstructuur. Bouwgroepen worden traditioneel als zeer cyclisch beschouwd. Voor Moury Construct is dat een stuk minder het geval. Een van de factoren die daarbij een rol spelen, is dat gemiddeld meer dan de helft van de omzet komt uit niet-cyclische overheidsopdrachten, rusthuizen en privaat-publieke projecten (PPP’s). Maar immuun voor de economische realiteit is de groep natuurlijk niet. In het crisisjaar 2009 bedroeg het omzetcijfer nog 92,1 miljoen EUR, of nauwelijks 1,4% minder dan over 2008. In 2010 zakte het zakencijfer met 15,5%, tot 78,5 miljoen EUR, maar op het gebied van de rendabiliteit was dat jaar wel sterk. In 2011 ging de omzet verder achteruit, al bleef de daling beperkt tot 4,7% (van 78,5 naar 74,8 miljoen EUR). De ebit hield ook relatief goed stand, met een daling met 6,9%, tot 5,15 miljoen EUR, wat overeenkwam met een ebit-marge van 6,9%.

Vorig jaar is de operationele marge wel stevig teruggevallen. Want ondanks een omzettoename met 6,5% (van 74,8 naar 79,7 miljoen EUR) is het bedrijfsresultaat (ebit) met 55% teruggelopen, tot 2,32 miljoen EUR. De verklaring lag in een stevige vertraging bij de uitvoering van twee grote werven – de nachtmerrie van elke bouwgroep. Dat houdt een daling van de ebit-marge in tot 2,9% (was 6,9% voor 2011). Door een gunstiger financieel resultaat zakte het nettoresultaat minder fors met 43% (van 1,1 naar 0,63 miljoen EUR). Per aandeel is er een terugval van 2,8 naar 1,6 EUR.

Het eerste semester van 2013 toont een verdere achteruitgang van de omzet: afgerond 10% lager, tot 37,8 miljoen EUR. Dat heeft vooral te maken met de lange winter, die tot een zwak zakencijfer in het eerste kwartaal leidde. Het minpunt in de resultaten is de verdere terugval van de ebit tot 1,3 miljoen EUR of een derde minder dan de 1,95 miljoen EUR ebit in het eerste halfjaar van 2012. De ebit-marge bedraagt 3,4%, tegenover nog 4,6% in de eerste zes maanden van 2012, maar het is wel weer een verbetering tegenover de 2,9% over heel 2012. Door een flink beter financieel resultaat en minder belastingen steeg het nettoresultaat met 23%, tot 0,84 miljoen EUR of 2,1 EUR per aandeel.

Cruciaal voor de toekomstige evolutie is het orderboek. Dat blijft er gelukkig heel gezond uitzien, met orders eind juni 2013 voor 96,4 miljoen EUR of bijna 1,5 jaar omzet. Het is wel een daling ten opzichte van de 106,9 miljoen EUR eind februari, maar toen stond het orderboek op recordhoogte. De teleurstelling van dit jaar is dat de Waalse bouwgroep besliste serieus te knippen in het dividend. Voor het boekjaar 2012 werd slechts een dividend van 1,60 EUR bruto (1,20 EUR netto) betaald, tegenover een nog ongewijzigd dividend van 5,60 EUR bruto per aandeel of 4,20 EUR netto per aandeel voor het boekjaar 2011. Een dergelijke scherpe daling met 71% hadden we niet verwacht, want er is een zeer stevige kaspositie van 35,1 miljoen EUR of 88,6 EUR per aandeel op 30 juni.

Moury Construct blijft een gezonde, winstgevende bouwmaatschappij, ook al is de rendabiliteit de jongste jaren duidelijk teruggelopen. De onverwachts forse dividendverlaging heeft de koers toch onder druk gezet, zodat die nu voor 88% door de hoge cashpositie wordt gedekt. Misschien komt er ooit een kapitaalvermindering van, als compensatie voor de stevige knip in het dividend. Dat dividend kan wellicht de komende jaren weer omhoog. Een minpunt blijft de notering op de dubbelefixingmarkt, met een zeer geringe verhandelbaarheid van het aandeel. Door de grote portie liquiditeiten ten opzichte van de beurskoers verhogen we het advies weer naar ‘eerste positie’ (rating 2B).

Eerste positie

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content