Microsoft

Veel beleggers moesten even slikken toen Microsoft vorige maand een recordverlies van 3,2 miljard dollar opbiechtte.

Het management had echter al aangekondigd fors te zullen afschrijven op de mobiele activiteiten. Het ging uiteindelijk om 8,4 miljard USD, waarvan een afschrijving van 7,5 miljard USD op de aankoopprijs, aangevuld met een last van 900 miljoen USD verbonden aan bijna 8000 ontslagen. Microsoft kocht in april 2014 onder de toenmalige CEO Steve Ballmer de mobiele-telefoondivisie van Nokia voor 9,5 miljard USD. Een pijnlijke vergissing, want de afdeling smartphones bleef verlieslatend. Opvolger Satya Nadella pakt dat probleem heel snel aan, met een forse afschrijving. Die heeft echter geen impact op de kasstromen, maar enkel op de boekwaarde.

Het nettoverlies van 3,2 miljard USD stond in contrast met de winst van 4,61 miljard USD in dezelfde periode een jaar eerder. Over het volledige boekjaar was er een nettowinst van 12,19 miljard USD, tegenover 22,07 miljard USD een jaar eerder. Exclusief uitzonderlijke elementen lag het winstcijfer echter iets boven de consensusverwachting. Net als de meeste andere Amerikaanse multinationals voelde Microsoft de nadelige impact van de dure USD. De omzetdaling met 5%, tot 22,18 miljard USD, was voor bijna twee derde toe te schrijven aan valutaeffecten. Op jaarbasis was er wel een vooruitgang met bijna 8%, tot 93,58 miljard USD.

Op operationeel vlak was het beeld gemengd bij Microsoft. Eerder had onderzoeksbureau Gartner al voorgerekend dat de wereldwijde pc-verkoop tussen april en juni met 9,5% was afgenomen. Dat slechte nieuws zagen we in de cijfers van Windows en Office. Daartegenover stond dat de cloudactiviteiten het wel erg goed blijven doen. Dat was, ietwat verrassend, ook het geval voor de Xbox-spelconsole (+27%) en de Surface-tablet (+117%). Ook op de commerciële markt ging Windows achteruit. Microsoft hoopt dat de komst van Windows 10, dat gratis wordt aangeboden, het tij zal doen keren.

De groep pakt de achteruitgang aan door producten via een abonnementsformule (cloud) aan te bieden in plaats van de klassieke verkoop van softwarelicenties, zoals vroeger het geval is. Die formule slaat aan, maar heeft wel gevolgen voor de wijze waarop de verkopen in de omzet worden opgenomen. Omdat veel klanten nog moeten overstappen naar de nieuwe formule, zijn vergelijkingen op jaarbasis niet steeds eenvoudig. Door het succes van Office 365 en de Azure-productlijn voor datacenters steeg de omzet uit clouddiensten op jaarbasis met 88%. Geannualiseerd levert dat een omzet van 8 miljard USD op. Dat cijfer moet tegen 2018 oplopen naar 20 miljard USD. Microsoft had op het einde van het vorige boekjaar (30 juni) netto 61,23 miljard USD in kas. Dat komt overeen met 7,57 USD per aandeel. De consensusprognose voor het lopende boekjaar gaat uit van een omzetdaling met 1 tot 2%.

Conclusie

Met het hoge nettoverlies maakte Microsoft komaf met de erfenis van het mislukte mobiele avontuur met Nokia. De grootste uitdaging blijft het verminderen van de afhankelijkheid van de pc-markt. Aan 17,5 keer de verwachte winst voor het pas gestarte boekjaar (15 keer inclusief de cashpositie) vinden we het aandeel, gezien de lage groei, nog te duur.

Advies: verkopen

Risico: laag

Rating: 3A

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content