Lezersvraag: zijn olieaandelen nog een goede investering?

. © TanawatPontchour (iStock)
Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Het thema ‘energie’ in jullie voorbeeldportefeuille bestaat voornamelijk uit bedrijven actief in de olie- en gassector. Ondanks thema’s als energietransitie, klimaatopwarming, vergroening… verkiezen jullie toch om in oliebedrijven zelf te investeren? Is dit enkel om in te spelen op de stijgende olieprijs? Of ziet u ook toekomst voor hen op lange termijn?

Het energiethema is niet nieuw en sluit aan bij de algemene opzet om in te spelen op de opkomende middenklasse in de wereld, die door de groei steeds meer energie gaat verbruiken. De voorbije vijf jaar hebben ons meer dan voordien duidelijk gemaakt dat een structurele stijging van de vraag naar energie niet verhindert dat er spectaculaire schommelingen in de energieprijs zijn, met op lange termijn ook nog de vaststelling dat fossiele brandstoffen eens een eindig verhaal worden.

De huidige positionering is ingegeven door de stijgende olieprijs. Dat geldt in het bijzonder voor drie aandelen in dat thema: Euronav, Schlumberger en TechnipFMC.De olie- en oliedienstenaandelen zijn duidelijk achtergebleven op de evolutie van de olieprijs. We steken niet onder stoelen of banken dat we dit jaar van die aandelen een veel betere prestatie hadden verwacht, in het bijzonder van Schlumberger. Beleggers lijken nadrukkelijk te twijfelen aan de duurzaamheid van de hoge olieprijs en hebben een mogelijke verdere opmars richting 100 dollar per vat van de olieprijs helemaal niet ingecalculeerd.

Met 7C Solarparken zitten we wel volop in de alternatieve energie. Die Belgische speler in Duitse zonneparken heeft een mooi groeiparcours achter de rug, waarbij het bedrijf steeds aan de verwachtingen heeft voldaan en de ambitie van 200 megawatt richting 2020 ons realistisch lijkt. Met Cameco zitten we in uranium, dat volgens ons flink wat potentieel heeft de komende jaren. In die aandelen zitten we wel voor de lange termijn.

In het algemeen zullen we ons de komende jaren beraden over het behoud van het energiethema in de voorbeeldportefeuille. De omstandigheden zijn zo aan het wijzigen, dat het eerder een meer cyclisch dan een structureel stijgend thema begint te worden, zeker als het gaat om de klassieke olie- en gasindustrie. Alternatieve energie is natuurlijk wel structureel stijgend, maar op korte termijn worden de beursprestaties toch ook in belangrijke mate beïnvloed door de ontwikkelingen va de olieprijs. De klassieke olie- en gasspelers zullen wel omschakelen naar andere domeinen, maar dat is een proces van heel lange adem. U hebt het thema ‘energie’ terecht ter discussie gesteld. We doen dat ook, maar handhaven het voorlopig wel, omwille van een mogelijke inhaalbeweging. Maar de komende jaren kan dat helemaal anders zijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content