Lezersvraag: is de verkoop van Lumina Gold nog altijd mogelijk?

© .

Het is de jongste tijd stil rond Lumina Gold. Verwacht u nog altijd een overnamebod?

Het is een publiek geheim dat het Canadese exploratiebedrijf Lumina Gold te koop staat. Dat werd begin 2020 met zoveel woorden gezegd door de Canadese grondstoffenlegende en hoofdaandeelhouder Ross Beaty (19,8%) en past in de strategie van de Lumina Group-bedrijven. Die kochten vanaf 2003 zo’n tien ondergewaardeerde koperprojecten op, om ze daarna succesvol te verkopen. Een totale investering van 275 miljoen dollar vertaalde zich in een opbrengst van 1,6 miljard dollar.

Het Cangrejos goud- en koperproject van Lumina Gold in Ecuador is zowat het laatste grote, nog niet verkochte project uit de Lumina Group. Om die verkoop te vergemakkelijken werden in 2018 enkele minder ontwikkelde exploratieprojecten afgesplitst in Luminex Resources. In juni vorig jaar werd een nieuwe voorlopige economische schatting gepubliceerd die gedurende 25 jaar een gemiddelde jaarlijkse productie van 366.000 troy ounce goudequivalent vooropstelt. De totale productiekostprijs bedraagt een lage 604 dollar per troy ounce, inclusief de opbrengst van de koperproductie die 20 procent van de omzet zal aanleveren. De bouwkosten bedragen 1 miljard dollar en het project heeft tegen een goudprijs van 1680 dollar per troy ounce een actuele waarde van de kasstromen van 2,5 miljard dollar. Daar staat een beurskapitalisatie van 273 miljoen Canadese dollar tegenover. Cangrejos is het vijfde grootste project dat nog niet in handen is van een grotere speler en heeft nog uitbreidingspotentieel.

Beaty verschafte in oktober een kredietfaciliteit voor 5 miljoen Canadese dollar die loopt tot 30 september, een beproefde tactiek in de aanloop naar een verkoop om de uitgifte van extra aandelen te vermijden. Het management gaf onlangs aan te mikken op een verkoop in de eerste jaarhelft.

Ecuador heeft nog een jonge historiek als mijnbouwland, maar creëerde vanaf 2016 een stabiel en haalbaar financieel kader voor mijnbouwbedrijven. In 2019 zijn met Fruta del Norte en Mirador twee grote mijnen opgestart, en er zijn zo’n tien internationale bedrijven actief met exploratieprojecten.

Als een verkoop niet lukt, is het plan B het Cangrejos-project verder uit te werken door een voorlopige haalbaarheidsstudie uit te voeren. Dat zou 13 miljoen Canadese dollar kosten. In het slechtste geval zien we op termijn Equinox Gold als mogelijke koper opduiken, de middelgrote Amerikaanse goudproducent van Ross Beaty die in sneltreinvaart richting een jaarlijkse productie van 1 miljoen troy ounce goud evolueert. Het project zou passen in de portefeuille, maar het is natuurlijk niet vanzelfsprekend om een juiste waardering overeen te komen met Beaty aan beide kanten van de onderhandelingstafel.

De verkoop aan een externe partij, mogelijks op korte termijn, geniet de voorkeur. We mikken op een verkoopprijs van minstens 1,2 Canadese dollar per aandeel, een opwaarts potentieel van circa 50 procent. Koopwaardig (rating 1C).

HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Hebt u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.

Partner Content