Koershalvering biedt kansen

Het aandeel van PureCircle is sinds de piek in 2014 gehalveerd. De marktleider in het produceren en commercialiseren van natuurlijke, caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren legde de voorbije jaren nochtans een stevig groeiparcours af.

De steviamarkt is wel degelijk ontbolsterd, wereldwijd gedragen door de steeds grotere groep producten – intussen meer dan 7000 – waarin stevia is verwerkt. PureCircle heeft een grote technologische voorsprong en concentreert zich de jongste jaren vooral op de ontwikkeling van nieuwe ingrediënten die nauwer aansluiten bij de smaaksensaties van suiker en toch extra calorievermindering realiseren. Eind 2014 lanceerde het Sigma-D, een zoetstof specifiek ontwikkeld voor het verminderen van calorieën in melkproducten, en vorige zomer volgde Sigma-T, een zoetstof voor thee. Eind 2015 werd de Zita Family voorgesteld, een groep nieuwe ingrediënten (met onder meer Reb M en Reb D) met betere smaaksensaties.

Op regulatoir vlak was er de jongste maanden drie keer positief nieuws. In november keurde India eindelijk het gebruik van stevia goed, het laatste grote ontbrekende land. In december kwam er een positieve aanbeveling van de European Food Safety Authority (EFSA), voor het gebruik van Reb M in Europa. Dit jaar volgt hierop normaal de officiële goedkeuring, na de Verenigde Staten meteen de tweede markt waar Reb M mag worden gebruikt. In januari tot slot breidde Brazilië het mogelijke gebruik van stevia uit, met het verlenen van de goedkeuring voor het mengen van stevia met suiker in niet-alcoholische dranken.

De totale steviamarkt bedroeg in 2015 naar schatting 200 miljoen USD, maar zal de komende jaren wellicht uitgroeien tot minstens 1 miljard USD. Die positieve trend zien we opnieuw in het halfjaarrapport – de periode van juli tot en met december – waarin PureCircle een omzetgroei van 26% liet optekenen, van 43,2 miljoen USD in 2014 naar 54,5 miljoen USD. Vorig boekjaar stond de brutowinstmarge onder druk door een tijdelijk tekort van steviabladeren, maar daarvan is deze keer niets te merken. De brutowinst steeg met 56%, tot 22,6 miljoen USD, waardoor de brutowinstmarge toenam van 33,5% naar 41,5%. De bedrijfskasstroom (ebitda) verdubbelde ruimschoots, van 6,5 miljoen USD naar 13,5 miljoen USD, en het nettoresultaat kleurde voor het eerst positief in de eerste jaarhelft (traditioneel wordt twee derde van de omzet in de tweede jaarhelft gerealiseerd), met een nettowinst van 5 miljoen USD (0,9 miljoen USD nettoverlies in 2014), of 2,88 dollarcent per aandeel. De nettoschuldpositie daalde met 12%, tot 46 miljoen USD.

De cijfers bevatten 2 miljoen USD kosten die PureCircle maakte voor de overstap in oktober 2015 van de beursnotering op AIM, voluit Alternative Investment Market naar de hoofdbeurs van London. Dit zal de visibiliteit en liquiditeit van het aandeel ten goede komen. Het bedrijf mikt de volgende vijf jaar op een jaarlijkse omzetgroei van 30%, en investeert daarom 42 miljoen USD in een belangrijke uitbreiding van de productiecapaciteit (afgerond begin 2017), die een omzet tussen 450 en 500 miljoen USD mogelijk maakt. De toenemende graad van maturiteit blijkt ook uit twee stevige benoemingen in de raad van bestuur vorig jaar – Mitch Adamek en de Belg Guy Wollaert, die hun sporen verdienden bij respectievelijk PepsiCo en Coca Cola – en de benoeming, vorige week, van Rakesh Sinha, een oud-gediende van Unilever, tot financieel directeur.


Conclusie

We vinden de forse koersterugval van PureCircle overdreven en nemen het aandeel op in de Inside Selectie. De waardering is een stuk aantrekkelijker geworden, met een verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) van 19,5 keer voor 2016 en een koers-winstverhouding van 34, en vooral de vooruitzichten zijn uitstekend.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content