Koers Cameco op hoogste peil in vijf jaar

. © iStock

Er is nog niet veel beterschap in de resultaten van Cameco, maar het sentiment in de sector is wel sterk verbeterd.

De prijzen in de uraniumindustrie liggen te laag om grootschalige productie te verantwoorden, laat staan om investeringen te doen in nieuwe capaciteit. Alle grote aanbieders beperken hun output. Dat zal op korte termijn niet veranderen. Cameco produceerde in 2020 maar 5 miljoen pond uranium, tegenover 9 miljoen een jaar eerder. Dat cijfer lag iets onder de verwachte 5,3 miljoen pond, omdat de pas in september opgestarte Cigar Lake-mijn in december al weer moest worden stilgelegd door coronagevallen bij het personeel. Toch zorgde het vierde kwartaal met 2,8 miljoen pond voor meer dan de helft van de jaarproductie.

Het is onduidelijk wanneer Cigar Lake weer kan worden opgestart. Het kost Cameco maandelijks tussen 8 en 10 miljoen Canadese dollar om de mijn te onderhouden. Ook McArthur River en Rabbit Lake blijven gesloten. De totale kosten van de mijnsluitingen worden voor 2021 op 150 tot 170 miljoen Canadese dollar begroot. Een productieprognose voor het lopende boekjaar werd nog niet gegeven. Cameco moet dit jaar 23 tot 25 miljoen pond uranium leveren in het kader van de lopende langetermijncontracten. Bij gebrek aan eigen productie moet het uit de eigen voorraden putten en uranium op de spotmarkt aankopen.

De uraniumproducent verkocht in het vierde kwartaal 8,6 miljoen pond uranium, 39 procent minder dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs lag met 38,43 Canadese dollar wel 7 procent hoger dan een jaar eerder. De groepsomzet van 550 miljoen dollar lag 37 procent lager dan een jaar eerder, maar Cameco slaagde er wel in een aangepaste nettowinst van 48 miljoen dollar te realiseren. De lagere verkoopvolumes werden gedeeltelijk gecompenseerd door de hogere prijzen.

In volledige boekjaar 2020 verkocht Cameco 30,6 miljoen pond uranium (-3%) tegen een prijs die 2 procent hoger lag. De jaaromzet van 1,8 miljard dollar lag daarmee 3 procent lager. Er was een aangepast nettoverlies van 66 miljoen dollar door de hogere kosten verbonden aan de mijnsluitingen.

Er zijn wereldwijd 443 reactoren actief en 52 in aanbouw. Intussen loopt de hoeveelheid uranium op die nodig is om alle reactoren draaiende te houden, maar nog niet contractueel werd vastgelegd door de uitbaters van de kerncentrales. Volgens UX Consulting werd de voorbije vijf jaar 390 miljoen pond vastgelegd in langetermijncontracten, terwijl in dezelfde periode 815 miljoen pond werd verbruikt. Het verschil werd bijgepast uit de voorraden of via de spotmarkt. Dat tekort zal tegen het einde van het lopende decennium oplopen naar meer dan 700 miljoen pond en zelfs 1,4 miljard pond tegen 2035. Dat kan niet zonder prijsstijgingen.

Cameco in een comfortabele financiële positie. De joint venture met Inkaï leverde een dividend van 40,6 miljoen Amerikaanse dollar op. Het boekjaar werd afgesloten met een kaspositie van 943 miljoen Canadese dollar. De schuldpositie bedraagt 1 miljard Canadese dollar. Na de herfinanciering van 400 miljoen dollar tegen een lagere rentevoet, moet pas in 2024 weer een deel worden afgelost. Cameco keerde in december een dividend van 0,08 Canadese dollar per aandeel uit.


Conclusie

Er is nog niet veel beterschap in de resultaten van Cameco, maar het sentiment in de sector is wel sterk verbeterd. Op korte termijn blijft de onzekerheid groot, maar de meeste uraniumaandelen zijn al technisch uitgebroken. Met oplopende tekorten naarmate het decennium vordert, is de situatie in de sector op langere termijn glashelder. Ondanks de klim van de voorbije drie maanden (+60%) is er nog altijd flink wat koerspotentieel, al kan het aandeel tussendoor tijdelijk consolideren.


Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 15,66 dollar

Ticker: CCJ US

ISIN-code: CA13321L1085

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 6,2 miljard dollar

K/w 2020: –

Verwachte k/w 2021: 36

Koersverschil 12 maanden: +17%

Koersverschil sinds jaarbegin: +69%

Dividendrendement: 0,5%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content