IBM kan andermaal niet overtuigen

Omzetdaling voor techconcern IBM

Begin augustus verlaagde IBM de winstprognose voor het lopende boekjaar van 13,9 naar 12,8 dollar per aandeel. Dat was een nieuwe tegenvaller na enkele ontgoochelende kwartalen. De overname van Red Hat Software moet het tij doen keren maar net die transactie heeft op korte termijn negatieve gevolgen voor de winst per aandeel.

Met een overnameprijs van 34 miljard dollar (10 keer de jaaromzet van 2018) is Red Hat de grootste overname voor IBM. De cijfers van Red Hat werden vanaf 9 juli meegeteld in de omzet van het Cloud&Cognitive Software-segment. Het OpenShift-platform van Red Hat moet IBM in staat stellen marktaandeel in te palmen van onder meer Amazon, Microsoft en Alphabet. De omzet van Red Hat groeide in het derde kwartaal met 19 procent op jaarbasis naar 987 miljoen dollar. Van dat bedrag kon IBM slechts 371 miljoen dollar meetellen. De rest was afkomstig van contracten die voor het afsluiten van de overname werden getekend (deferred revenue) en die inkomsten mogen niet worden opgenomen. Pas in het lopende vierde kwartaal zal Red Hat dus een volledig kwartaal worden meegerekend. Op jaarbasis zal het overgenomen bedrijf een omzet van 4 miljard dollar realiseren.

Op groepsniveau bedroeg de omzet tussen juli en september 18,01 miljard dollar. Dat was 3,9 procent minder dan een jaar eerder en ook onder de verwachte 18,29 miljard. Het was het vijfde opeenvolgende kwartaal dat IBM onder de verwachtingen bleef. IBM kon tegenwind van de dure dollar inroepen en ook het effect van enkele verkochte bedrijfsonderdelen. Maar ook zonder beide elementen boerde de omzet 0,6 procent achteruit.

De winst per aandeel was met 2,68 dollar net 1 dollarcent boven de consensusprognose, maar wel fors lager dan een jaar geleden (3,42 dollar). De brutomarge bleef ongewijzigd op 47,4 procent. Zorgwekkend was dat geen enkele afdeling boven de verwachtingen presteerde. Negatieve uitschieters waren Global Technology Services (de infrastructuur- en cloudafdeling) en Systems (hardware) waarvan de omzet respectievelijk 4 en 14,7 procent achteruitboerde. Cloud&Cognitive Solutions (kunstmatige intelligentie, internet of things, beveiliging) groeide 6,4 procent, maar bleef wel achter op de verwachtingen.

Na drie kwartalen in 2019 klokt de omzet af op 55,4 miljard dollar (-4% op jaarbasis) terwijl de winst per aandeel (8,1 dollar) 10 procent lager ligt. De overname van Red Hat heeft ook financiële gevolgen. De belangrijkste daarvan is dat de inkoop van eigen aandelen sinds 9 juli werd opgeschort. Net die aandeleninkoop was de belangrijkste winstmotor voor IBM. De groep haalde in mei nog 20 miljard dollar op, maar na het derde kwartaal slonk de cashpositie naar 11 miljard dollar. Daar staat een schuld van 66,3 miljard dollar tegenover, waarvan 23,1 miljard dollar is toegewezen aan IBM’s financieringsdivisie IBM Global Financing. Dat mag niet worden meegeteld, want tegenover dat bedrag staan ook vorderingen. De niet-financiële schuld bedraagt dus 43,2 miljard dollar, wat per saldo een nettoschuld van 32,2 miljard dollar oplevert. Dat is 6,7 miljard dollar lager dan drie maanden eerder.

IBM keerde in het derde kwartaal 1,6 miljard dollar uit, waarvan 1,4 miljard dollar aan dividenden. De rest kwam van het inkoopprogramma. De vrije kasstroom daalde naar 1,8 miljard dollar, tegenover nog 2,2 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. IBM mikt voor het volledige boekjaar op een vrije kasstroom van 12 miljard dollar. Het is de bedoeling dit cijfer tegen 2021 op te krikken naar 13 miljard dollar.


Conclusie

IBM oogt erg goedkoop, maar daar is ook een goede reden voor. De omzet blijft consequent achter op de verwachtingen. Nu de inkoop van eigen aandelen werd opgeschort, blijft ook de groei van de winst per aandeel achterwege. Red Hat zal de positie van IBM in het cloudsegment zeker verbeteren, maar we betwijfelen of dat voldoende zal zijn om de marktleiders Amazon en Microsoft het vuur aan de schenen te leggen. Het hoge rendement is op zich onvoldoende om een koopadvies te verantwoorden.


Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 134,26 dollar

Ticker: IBM US

ISIN-code: US4592001014

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 118,9 miljard dollar

K/w 2019: 10,5

Verwachte k/w 2020: 10

Koersverschil 12 maanden: +5%

Koersverschil sinds jaarbegin: +18%

Dividendrendement: 4,8%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content