Gold Fields

Het aandeel van Gold Fields is sinds het dieptepunt in november verdubbeld dankzij een aantrekkende goudprijs. Toch verslikte de markt zich in de prognoses voor 2016.

Gold Fields (GFI) is een internationale goudgroep met acht operationele activa, verspreid over Australië (vier), Ghana (twee), Peru (een) en Zuid-Afrika (een). South Deep is de enige Zuid-Afrikaanse mijn die met 40 miljoen ounce aan goudreserves wel instaat voor 75% van de totale groepsreserves. De mijn werd eind 2006 gekocht. Als we de aankoopprijs en investeringen optellen, heeft GFI al 4,2 miljard USD uitgegeven aan South Deep. De mijn is door talrijke operationele problemen wel het zorgenkind van de groep. Op dit moment ligt de ontwikkeling al drie jaar achter op het oorspronkelijke schema, maar er is wel beterschap op komst.

Alle mijnen van de groep produceerden in het vierde kwartaal samen 566.000 ounce goud, een toename met 1,6% op jaarbasis. Daarbij daalde de totale productiekost met 2%, naar 942 USD per ounce. South Deep zag de productie met bijna een kwart aantrekken naar 68.000 ounce. Over het volledige boekjaar kwam de output uit op 2,16 miljoen ounce, 1,8% minder dan in 2014. Van de groepsproductie nam South Deep 198.000 ounce voor zijn rekening. De mijn is nog wel verlieslatend. De totale productiekosten op groepsniveau kwamen in 2015 uit op 1026 USD, tegenover nog 1087 USD in 2014. Bij South Deep daalden de gemiddelde productiekosten vorig jaar naar 1559 USD per ounce, tegenover nog 1732 USD in 2014. GFI verwacht dat South Deep nog voor het einde van dit boekjaar operationeel break-even (winst noch verlies) zal draaien. Exclusief South Deep zouden de productiekosten in het vierde kwartaal en over heel 2015 op respectievelijk 912 en 944 USD zijn uitgekomen. De Noord-Amerikaanse sectorgenoten doen het op dat vlak net iets beter.

Over het vierde kwartaal dook GFI wel 54 miljoen USD in het rood. De mijngroep moest 300 miljoen USD afboeken op de waarde van activa in Ghana en de Filippijnen. In dit laatste land zal het Far Southeast-project, dat naast goud ook basismetalen omvat, voorlopig niet ontwikkeld worden vanwege de lage prijzen. Daardoor moest GFI de waarde van de mijn gedeeltelijk afboeken. GFI mikt voor dit jaar op een productiecijfer tussen 2,05 en 2,1 miljoen ounce. In Australië, Peru en Ghana zal de output afnemen. Dat zou gedeeltelijk worden gecompenseerd door een hogere productie bij South Deep, die verwacht wordt met 30% toe te nemen, tot 257.000 ounce. Gezien de wisselvallige voorgeschiedenis van de mijn, werd dat cijfer door de markt op scepticisme onthaald.

GFI zette vorig jaar de schuldafbouw onverminderd verder dankzij de positieve vrije kasstromen. Eind vorig jaar bedroeg de nettoschuld nog 1,38 miljard USD of 1,4 keer de bedrijfskasstroom (ebitda). De eerste aflossing staat pas in november van volgend jaar gepland. GFI beschikt ook nog over een ongebruikte kredietlijn van 2,5 miljard ZAR of ongeveer 850 miljoen USD. Mogelijks volgt er een overname in Australië.


Conclusie

Het aandeel van Gold Fields is sinds het dieptepunt in november verdubbeld dankzij een aantrekkende goudprijs. Toch verslikte de markt zich in de prognoses voor 2016, die wat onder de verwachtingen bleven. Daardoor werd een deel van de koerswinst opnieuw ingeleverd. Tegen 1,2 keer de boekwaarde is het aandeel nog altijd niet duur, al hebben we op dit moment een voorkeur voor de Noord-Amerikaanse sectorgenoten.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Partner Content