Glencore

Glencore ontkomt niet aan het negatieve sentiment ten aanzien van grondstoffenaandelen.

De grote grondstoffenindexen noteren op hun laagste peil in meer dan een decennium. Glencore heeft het voordeel van de diversificatie, met naast een industriële tak ook nog een goed draaiende handelsdivisie. Die is in principe onafhankelijk van de richting waarin de prijzen bewegen. Na een tegenvallende tweede jaarhelft daalde de onderliggende groepswinst in het vorig boekjaar met 6%, tot 4,29 miljard USD, maar lag toch boven de verwachtingen. De bedrijfskasstroom of ebitda moest met 2% achteruit, naar 12,76 miljard USD. De bedrijfswinst van de industriële divisie, goed voor 58% van de groepswinst, zakte vorig jaar met bijna een kwart. De koperafdeling hield zich nog vrij sterk maar vooral steenkool, nikkel, zink en ook ruwe olie presteerden ondermaats. De marketing- of handelsdivisie zag de bedrijfswinst vorig jaar met 18% aandikken, al was de tweede jaarhelft wel beduidend slechter dan de eerste (-15%). De inkomsten uit energiehandel stegen flink (+31%) dankzij de hoge volatiliteit, maar dat was onvoldoende om de slechte gang van zaken in de metalenhandel (-29%) en de landbouwafdeling (-19%) te compenseren.

Glencore kan vanaf volgende maand in theorie opnieuw een bod uitbrengen op Rio Tinto. Dan zijn de zes maanden verstreken die de mededingingsautoriteiten hadden opgelegd na het vorige bod dat door Rio Tinto werd verworpen. Glencore is mondiaal de vierde grootste grondstoffengroep. Een combinatie met Rio Tinto zou meteen de grootste ter wereld zijn. De kans is echter niet zo groot dat Glencore op korte termijn een nieuwe move zal maken. Het aandeel is de voorbije maanden in verhouding sterker gedaald dan dat van Rio Tinto. Bovendien is de situatie van de ijzerertsindustrie, de belangrijkste winstmotor voor Rio Tinto, de jongste maanden drastisch verslechterd. Daarom lijkt het aannemelijker dat Glencore op korte termijn de kat uit de boom zal kijken.

De schuldpositie daalde op het einde van vorig boekjaar met 15%, tot 30,5 miljard USD, waarbij Glencore wat geholpen werd door positieve valutaverschillen ten belope van 1,6 miljard USD. De vrije kasstroom was vorig boekjaar licht negatief. Vandaar wellicht de beslissing om het lopende programma van aandeleninkoop (1 miljard USD) niet te verlengen en ook niet uit te breiden. Glencore verhoogde wel het dividend van 11 naar 12 dollarcent. Met de afboekingen viel het, in tegenstelling tot vele andere mijnbedrijven, al met al nog mee. De groep schreef 847 miljoen USD af op de boekwaarde van platina-, ijzererts- en steenkoolactiviteiten. Eerder dit jaar werd het jaarbudget voor kapitaaluitgaven al verlaagd van 7,9 miljard USD naar 6,5 tot 6,8 miljard USD. De participatie van 23,9% in de Zuid-Afrikaanse platinagroep Lonmin zal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Lonmin is de op twee na grootste platinaproducent ter wereld, maar platina behoort niet tot de kernactiviteiten van de groep, zodat een verkoop een logische stap is.

Conclusie

Glencore ontkomt niet aan het negatieve sentiment ten aanzien van grondstoffenaandelen en daaraan kan de buffer van de winstgevende handelsdivisie voorlopig niets veranderen. Tegen amper 1,1 keer de boekwaarde en een rendement van bijna 4% is Glencore anderzijds niet duur. Voorlopig afwachten.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content