Na drie magere jaren kan de investeringsmaatschappij Gimv haar aandeelhouders nog eens trakteren op een vet jaar.

In het vorige boekjaar (van april 2014 tot en met maart 2015) haalde Gimv een winst van 136 miljoen EUR of 5,35 EUR per aandeel. Dat betekent dat de investeringsmaatschappij een rendement van 13,7% haalde op eigen vermogen, wat in schril contrast met de 1,5% in het vorige boekjaar. Eén zwaluw maakt de nieuwe lente niet, en Gimv zal de volgende jaren moeten bevestigen om het rendement op eigen vermogen boven het historisch gemiddelde van meer dan 10% te houden over de conjunctuurcyclus heen.

Beleggers zijn daarvan nog niet helemaal overtuigd. Daarom is het aandeel nog een achterblijver op de beurs, ondanks de remonte van de voorbije maanden. De voorbije twaalf maanden, en vooral de voorbije zes maanden, kon de maatschappij profiteren van een economische herstel in Europa en een oplevend beursklimaat, wat de weg vrijmaakte voor lucratieve desinvesteringen.

Voor Gimv zijn de opgelopen waarderingen vooral het signaal om te oogsten – iets wat de particuliere belegger ook in het achterhoofd kan meenemen. Gimv verkocht in het afgelopen boekjaar voor 367,5 miljoen EUR aan participaties. Die desinvesteringen gebeurden tegen 45% boven de boekwaarde en tegen het dubbele van de prijs van de oorspronkelijke aanschaffingswaarde. De gerealiseerde meerwaarde zorgde met 102,6 miljoen EUR voor het gros van de winst. Het gaat onder meer om belangen in Barco, Prosensa en Trustteam. Toch verloor Gimv ook de toekomstige groei en meerwaarde niet uit het oog. Er werd voor 191 miljoen EUR geïnvesteerd, onder meer in Melijoe.com, Almaviva Santé, Europlasma en Ecochem.

De kaspositie steeg tot 185 miljoen EUR, waardoor het dividend van 2,45 EUR bruto dit jaar in cash zal uitgekeerd worden. Ook dit jaar zou de portefeuille de nodige vruchten moeten afwerpen. Aanhoudend relatief hoge waarderingen op de beurs en een volgehouden fusie- en overnamegolf moeten het voor het management mogelijk maken om nog een pak meerwaarde uit de portefeuille te puren. De grote stoorzender zou een omslag van de conjunctuur kunnen zijn, maar daarvoor zijn op dit moment geen indicaties.

De portefeuille van Gimv weegt nog altijd 920 miljoen EUR en wordt vrij conservatief gewaardeerd in de boeken. Zo wordt de ondernemingswaarde van de helft van de niet-beursgenoteerde portefeuille (die goed is voor 88% van de portefeuille) gewaardeerd tegen 6,1 keer de bedrijfskasstroom (ebitda), flink onder het beursgemiddelde. Betere resultaten bij deze niet-beursgenoteerde participaties zorgden voor het gros van de niet-gerealiseerde meerwaarden van 45,9 miljoen EUR. De kwaliteit van die meerwaarde is dus goed, want ze komt vooral van betere operationele resultaten en niet van het verhogen van de waardering.

Conclusie

In de portefeuille van Gimv zit nog voldoende waarde verborgen om een vervolg te breien aan de prestatie in het afgelopen boekjaar. Beleggers kunnen deze portefeuille van Gimv ongeveer tegen de nettoboekwaarde kopen, die bovendien conservatief gewaardeerd is. Wie geen koopjes meer vindt op de beurs, kan dus in de portefeuille van Gimv snuisteren. Ook het dividendrendement blijft aantrekkelijk. Vandaar de adviesverhoging en opname in Inside Selectie.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Partner Content