Geen paniek voor Umicore

Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

De scherpe koersreactie op de onverwachte daling van de vraag naar batterijmaterialen biedt beleggers een nieuwe instapkans.

“We hebben altijd gezegd dat onze groei niet gestaag, maar met horten en stoten zou verlopen. Dat betekent dat we niet euforisch worden bij een snellere groei, en dat we niet in paniek raken als het eens wat minder loopt”, zei Marc Grynberg, de CEO van Umicore, in de marge van de presentatie van de halfjaarcijfers.

Vorig jaar leken de bomen nog in de hemel te groeien. Met de verkoop van batterijmaterialen had Umicore nieuwe winstmotor. Maar de voorbije maanden raakte het aandeel uit de gratie, omdat diezelfde verkoop door een dal gaat. Beleggers hebben in beide richtingen wat overdreven, eerst door het groeiverhaal te snel als verworven te beschouwen, nu door het potentieel op langere termijn opnieuw ter discussie te stellen.

Marc Grynberg benadrukte dat de vooruitzichten op de lange termijn sterk blijven. De elektrificatie van het wagenpark is de enige manier om de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector drastisch te verminderen. Dat wordt ondersteund door een steeds strengere regelgeving in China en Europa, en door de strategie van de autoproducenten, die op vrij korte termijn op grote schaal elektrische modellen op de markt brengen. Een aantal analisten wijst op overcapaciteit in de markt voor batterijmaterialen, wat druk op de prijzen zet. Volgens Grynberg is er wel wat overcapaciteit, maar zal die snel ingehaald worden door een sterk stijgende vraag. Bovendien kunnen spelers als Umicore hun eigen markt creëren door zich technologisch te onderscheiden en/of door de autobouwers een gesloten circuit aan te bieden, van de grondstoffen voor de batterij tot de recyclage ervan. Umicore zit op beide domeinen gebeiteld.

Op kortere termijn moet Umicore een versnelling terugschakelen. De vraag naar batterijmaterialen daalde. Daarnaast wegen ook een lagere kobaltprijs en hogere afschrijvingen na de recente investeringen op de resultaten. In de eerste jaarhelft daalde de omzet met 7 procent en de recurrente bedrijfswinst met 16 procent in de divisie van batterijmaterialen. In de tweede jaarhelft zou de vraag moeten stabiliseren, maar de bedrijfswinst over 2019 zal in die divisie ver onder het niveau van 2018 blijven. Umicore reageerde op de nieuwe marktomstandigheden door geplande investeringen uit te stellen. Het bedrijf blijft bij de inschatting van april dat de stijging van de vraag twaalf tot achttien maanden vertraging heeft op het schema, en dat de recurrente bedrijfswinst dit jaar in de vork van 475 tot 525 miljoen euro zal landen.

Door de focus op de batterijmaterialen verloren beleggers uit het oog dat de twee andere divisies van Umicore, de verkoop van katalysatoren en de recylagedivisie, meer dan behoorlijk presteren. Gezamenlijk zijn ze goed voor zo’n 60 procent van de recurrente bedrijfswinst, wat een stevige bodem legt onder de resultaten van het bedrijf. De verkoop van katalysatoren hield goed stand ondanks de krimpende automarkt. Umicore houdt de omzet en de winst op peil met een groter marktaandeel, vooral op de markt van katalysatoren voor benzinemotoren. De opstart van nieuwe productiecapaciteit in Polen en China zal de resultaten voort ondersteunen. De omzet van de recyclagedivisie gaf 2 procent prijs, wat te wijten was aan een groot onderhoud en uitbreidingsinvesteringen aan de fabriek in Hoboken. Die upgrade ondersteunt sinds de lente de verwerkte volumes, wat op jaarbasis moet leiden tot een hogere bedrijfswinst, ondanks een brand in Hoboken, die 10 miljoen euro van de bedrijfswinst kostte.


Conclusie

De scherpe koersreactie op de onverwachte daling van de vraag naar batterijmaterialen biedt beleggers een nieuwe instapkans. De perspectieven op langere termijn blijven sterk, terwijl de waardering weer betaalbaar is met een koers-winstverhouding van 19 en een ondernemingswaarde van 11 keer de bedrijfscashflow. Koopwaardig.


Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 27,1

Ticker: UMI

ISIN-code: BE0974320526

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 6,5 miljard euro

K/w 2018: 26

Verwachte k/w 2019: 19

Koersverschil 12 maanden: -46%

Koersverschil sinds jaarbegin: -23%

Dividendrendement: 2,9%

Partner Content