GDF Suez

Het energiebedrijf GDF Suez is gevoelig voor de toenemende vrees voor een nieuwe recessie of minstens een stevige groeivertraging in Europa.

Ook GDF Suez ontsnapte niet aan de recente correctie op de beurzen. Het energiebedrijf is dan ook gevoelig voor de toenemende vrees voor een nieuwe recessie of minstens een stevige groeivertraging in Europa. De relatief lage energieprijzen zetten in Europa de rendabiliteit van vooral de gasgestookte centrales zwaar onder druk. Daarnaast zijn ook de problemen met de Belgische kerncentrales te groot geworden om zomaar te negeren. GDF Suez behoudt voor dit jaar de verwachting van een recurrente bedrijfswinst (rebit) van 3,3 tot 3,7 miljard EUR, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de financiële impact van het stilliggen van de reactoren van Tihange 2 en Doel 3. Elke maand dat die reactoren geen elektriciteit produceren, kost dat het bedrijf 20 miljoen EUR aan rebit per maand en per reactor. In de zomer viel ook Doel 4 uit door vermeende sabotage, maar die centrale zou voor het einde van het jaar weer operationeel moeten zijn.

Door de problemen met de Belgische kerncentrales is de kans vrij groot dat de recurrente winst onder 3,3 miljard EUR zal duiken. Maar dat zal het dividend niet in gevaar brengen. Het bedrijf keert 65 à 75% van de courante nettowinst uit, met een minimum van 1 EUR per aandeel. In 2014 zou een dividend van 1 EUR heel dicht bij die 75% uitkomen. Ter ondersteuning van het dividend kan GDF Suez vrij sterke kasstromen voorleggen, die ook toelaten om de nettoschuld verder af te bouwen, tot intussen 2,2 keer ebitda (bedrijfskasstroom).

Op iets langere termijn blijft de bijdrage van de kerncentrales aan de winst vrij onduidelijk. Het definitieve lot van Tihange 2 en Doel 3 ligt nog niet vast. Daarnaast wil de nieuwe regering het Belgische uitdoofscenario voor kernenergie opschuiven in de tijd om de bevoorradingszekerheid te garanderen. Er moet echter nog worden onderhandeld over hoe de winst tussen de overheid en Electrabel wordt verdeeld. Ook de nucleaire taks, die nog altijd aangevochten wordt door GDF Suez, blijft een punt van discussie.

In elk geval houdt GDF Suez rekening met een langere gebruiksduur van haar kerncentrales. Gaan de centrales toch vervroegd dicht, dan moet het bedrijf hun waarde in de boeken met 5 miljard EUR afschrijven. In het eerste helft van dit jaar vielen de resultaten nog relatief mee. De omzet daalde weliswaar met 6% en de recurrente nettowinst met 12,6%, maar GDF Suez kan als verzachtende omstandigheden het bijzonder milde winterweer van dit jaar en de tariefschommelingen voor de aardgasprijzen in Frankrijk inroepen. Zonder die elementen bleef de omzet en recurrente winst nagenoeg stabiel.

GDF Suez plukt daarbij de vruchten van de politiek om de voorbije jaren vooral te investeren in expansie buiten Europa. Er mocht enige hoop gekoesterd worden dat dit jaar de toenemende ebitda uit de activiteiten op de groeilanden de daling in Europa zou opvangen, maar door de problemen met de kerncentrales is dat keerpunt verschoven naar 2015.

Conclusie

De verwachting is wel dat 2014 een bodem zal vormen in de winst per aandeel, gegeven een stabilisatie van de elektriciteitsprijzen in Europa en verdere groei van de activiteiten en van de kasstroom buiten Europa. De waardering is met een koerswinstverhouding van 13 intussen fair te noemen en het dividendrendement van bijna 6% blijft aantrekkelijk.

Advies: houden

Risico: laag

Rating: 2A

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content