Gamesa

Jaardoelstellingen verhoogd

7,08 EUR – 4C↓

De sector van de alternatieve energie gaat door een moeilijke periode. Het wispelturige subsidiebeleid van de westerse overheden heeft het investeringsklimaat onzeker gemaakt. Het is dan ook geen toeval dat Gamesa (ticker GAM op de beurs van Madrid; ISIN-code ES0143416115), samen met onder meer Vestas, Alstom en Dong Energy, onlangs heeft aangedrongen op een bindende Europese regels om tegen 2030 minstens 30% van de energievoorziening te halen uit hernieuwbare energie. Een sterker juridisch kader draagt bij tot het investeringsvertrouwen in de sector, waardoor de investeringskosten dalen en de sector minder afhankelijk wordt van overheidstoelagen.

Voor Gamesa is die situatie al langer een aanleiding om zich geografisch te diversifiëren richting de opkomende landen. Dat lukt almaar beter. In de eerste negen maanden van dit jaar realiseerden de Spanjaarden 70% van het verkochte volume aan windturbines in de groeilanden: 51% in Midden- en Latijns-Amerika, 18% in India en 1% in China. In dezelfde periode van 2012 bedroeg het aandeel van die landen nog 49%. Vooral de stijging in Latijns-Amerika valt op.

Gamesa verkocht in de eerste negen maanden 1432 megawatt (MW) aan windturbines, 13,8% minder dan in 2012. Na zes maanden bedroeg de achterstand nog 16,7%. Het bedrijf verwacht in 2013 ongeveer 2000 MW te verkopen, tegenover de voorziene vork van 1800 à 2000 MW en 2119 MW in 2012. De prijzen per verkochte MW zijn al jaren aan het dalen, maar lijken nu stilaan uit te bodemen rond 1 miljoen EUR per verkochte MW. Getuige daarvan is het feit dat de omzet in het derde kwartaal minder sterk (-4%) daalde dan het verkochte volume (-7,1%), vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2012. Na negen maanden is de omzetdaling – van 2,08 miljard EUR in 2012 naar 1,66 miljard EUR of -20,3% – wel nog groter dan de volumedaling (-13,8%).

Het beste nieuws dit jaar bij Gamesa komt nog altijd van de positieve ontwikkeling van de bedrijfswinstmarge (ebitmarge). Vorig jaar was op dat vlak heel slecht, waarop het energiebedrijf drastisch ingreep. Het businessplan 2013-2015 heeft tot doel dat de groep vanaf 2015 break-even is vanaf een jaarlijks volume van 1300 MW. Stevige kostenbesparingen, het terugschroeven van productiecapaciteit, het optimaliseren van het productieproces en het beperken van het werkkapitaal moeten dat bewerkstelligen. Het bedrijf is duidelijk op de goede weg, want ondanks de dalende omzet, bedraagt de ebitmarge na negen maanden 5,4%, tegenover een schamele 0,2% over dezelfde periode vorig jaar. In het derde kwartaal bedroeg de ebitmarge 4,5%. Gamesa verhoogde zijn jaardoelstelling naar minstens 5% (voorheen tussen 3 à 5%). Ook de rendabelere afdeling onderhoud groeit verder.

Het totale beheerde vermogen steeg met 9,6% tegenover de eerste negen maanden van 2012, tot 19,539 MW. De inkomsten stegen nog sterker, tot 269 miljoen EUR (+18,2%) met een ebitmarge van 12,6%. Het orderboekje kreeg in oktober een boost met een toename van 470 MW tot 1750 MW, tegenover 1505 MW eind oktober 2012. De Spanjaarden maken in februari 2014, bij de bekendmaking van de jaarresultaten, hun doelstellingen voor 2014 bekend. Gesteund door de sterke oktobermaand wees het management alvast op goede vooruitzichten voor de volumegroei tegenover 2013.

Het Gamesa-aandeel legde dit jaar al een schitterend parcours af. Het bedrijf heeft de kostenstructuur sneller dan verwacht aangepast aan de lagere volumes. Voor een verdere verbetering van de ebitmarge naar de verhoopte 10% tegen 2015 is het wachten op toenemende volumes. De analistenverwachtingen werden de afgelopen maanden flink naar boven bijgesteld. Het aandeel is tegen respectievelijk 38 en 22 maal de verwachte winst voor 2013 en 2014 verre van goedkoop en na de verschroeiende stijging kwetsbaar voor een terugval. We verlagen het advies naar ‘afbouwen’ (rating 4C).

Afbouwen

Partner Content