Euronav

Voor de tweede opeenvolgende keer kon de Antwerpse rederij Euronav beter dan verwachte kwartaalcijfers presenteren.

De omzet bedroeg 2012 miljoen USD, 3,7% meer dan in het eerste kwartaal en 123% beter dan het tweede kwartaal van 2014. Na het eerste semester staat de omzetteller op 416,5 miljoen USD, tegenover 201,2 miljoen USD in 2014 (+107%). Dankzij de oplevering begin april van de laatste van de negentien VLCC-olietankers (very large crude carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton) die Euronav in 2014 kocht, profiteert het volop van de sterk opgeveerde vrachttarieven. Het gemiddeld dagtarief voor de VLCC’s – waarvan Euronav er 27 bezit – bedroeg in het tweede kwartaal 55.570 USD, tegenover 21.464 USD vorig jaar. Voor het eerste semester ligt het daggemiddelde op 53.370 USD, tegenover 27.032 USD in 2014. Euronav beschikt ook over 23 Suezmaxschepen (capaciteit tot 200.000 ton), en voor die schepen lag het gemiddeld dagtarief op 41.886 USD (18.445 USD vorig jaar), en na zes maanden op 42.364 USD (19.612 USD).

Een nettoverlies van 21,3 miljoen USD in de eerste jaarhelft van 2014 werd omgebogen naar een fantastische nettowinst van 173,3 miljoen USD (1,13 USD per aandeel), waarvan 92,4 miljoen USD (0,58 USD per aandeel) in het tweede kwartaal. Gewoonlijk dalen de tarieven in het tweede en het derde kwartaal, na de winter in het noordelijk halfrond, maar daarvan is dit jaar niets te bespeuren. Integendeel, want in het lopende derde kwartaal is het gemiddelde dagtarief voor de VLCC’s verder gestegen naar 61.000 USD, met 52,6% van de beschikbare dagen geboekt. Voor de Suezmaxschepen liggen die cijfers respectievelijk op 42.750 USD en 50%.

Bovendien ziet de vraag- en aanbodsituatie er goed uit tot minstens in de tweede helft van 2016. Enerzijds is er slechts een beperkte toename van de vloot te verwachten in 2015 en 2016, al is een aandachtspunt wel de (voorlopig?) beperkte toename van het orderboek in het tweede kwartaal. Anderzijds verhoogde de verwachte groei van de vraag naar olie in 2015 tot 1,34 miljoen vaten per dag, geruggensteund door de lage olieprijzen. Daarnaast is er de trend van de veranderende olietransporten, waarbij steeds meer olieproductie uit Latijns-Amerika en West-Afrika richting Azië wordt verscheept, met langere vaarroutes tot gevolg. Het is dan ook geen toeval dat Euronav in juni een nieuwe aankoop aankondigde van vier VLCC’s, momenteel nog in aanbouw, voor 384 miljoen USD of 96 miljoen USD per schip. De oplevering is voorzien tussen september 2015 en mei 2016.

Euronav nam een optie voor nog vier VLCC’s, voor 98 miljoen USD per schip. De transactie past perfect in de strategie van verdere uitbreiding en verjonging van de vloot, zonder evenwel de wereldwijde vloot omtrent 620 VLCC’s verder uit te breiden. Euronav maakt op 20 augustus het interim-dividend bekend, met uitbetaling in september, op basis van de nieuwe dividendpolitiek van minstens 80% uitkering van het nettoresultaat.

Conclusie

Euronav steeg met ruim 90% sinds ons koopadvies in oktober 2014. Het aandeel steeg, ondanks beter dan verwachte cijfers, niet verder door en is na de verschroeiende stijging toe aan een adempauze. Vandaar de adviesverlaging en de verwijdering uit de Inside Selectie.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Partner Content