Euronav

Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

Houden

ONGEWIJZIGD

De Antwerpse rederij pakte uit met het sterkste derde kwartaal sinds 2008. De omzet bedroeg 204,3 miljoen USD, een daling met 3,6% tegenover het tweede kwartaal, maar wel een stijging met 59,7% tegenover 2014 (128 miljoen USD). Na negen maanden is er een toename met 88,6%, tot 620,9 miljoen USD, enerzijds een gevolg van de forse uitbreiding van de vloot met 19 VLCC-olietankers (Very Large Crude Carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton), en anderzijds van de fors gestegen vrachttarieven. Het gemiddelde dagtarief voor de 28 VLCC’s bedroeg in het derde kwartaal 52.368 USD, tegenover 24.661 USD vorig jaar, en voor de 23 Suezmaxschepen (capaciteit tot 200.000 ton) 40.048 USD, tegenover 21.737 USD vorig jaar. In de eerste jaarhelft lagen deze gemiddelden op respectievelijk 53.370 USD (27.032 USD) en 42.364 USD (19.612 USD). De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg van 36,3 miljoen USD naar 127,9 miljoen USD (+352%), en na negen maanden van 104,9 miljoen USD naar 401,5 miljoen USD (+383%). Tegenover een nettoverlies vorig jaar van 20,6 miljoen USD is er een nettowinst van 72,2 miljoen USD of 0,46 USD per aandeel, waardoor de nettowinst na negen maanden 245,4 miljoen USD bedraagt (1,58 USD per aandeel), tegenover een nettoverlies van 41,9 miljoen USD in 2014. Het management is vol vertrouwen voor het vierde kwartaal, vermits 46% van de capaciteit van de VLCC’s is geboekt tegen gemiddeld 65.000 USD per dag, en 61% van de capaciteit van de Suezmaxschepen tegen 34.600 USD per dag. Ook op wat langere termijn blijft Euronav positief op basis van een aanvaardbaar orderboek (15 à 20% van de vloot), de stijging van zowel het aanbod van als de vraag naar olie, en de langere vaarroutes. In september sloot Euronav een nieuwe lening af met een consortium van banken, voor 750 miljoen USD met vervaldatum juli 2022 en een interestvoet van Libor +195 basispunten. Met het geld werden ongeveer de helft van de schepen en twee lopende leningen (815 miljoen USD; interestvoet LIBOR +300 basispunten) goedkoper geherfinancierd. Het geld dient namelijk ook voor de financiering van de in juni aangekondigde aankoop van vier VLCC’s voor 96 miljoen USD per schip. De eerste VLCC, de Antigone, werd opgeleverd op 25 september, en de oplevering van de overige drie is nog steeds voorzien voor januari, maart en mei 2016. De optie, met een kostprijs van 8 miljoen USD, voor nog vier VLCC’s tegen 98 miljoen USD per schip, werd uiteindelijk niet gelicht. Op basis van de nieuwe dividendpolitiek van minstens 80% uitkering van het recurrente nettoresultaat werd op 22 september een brutodividend van 0,62 USD per aandeel betaald, wat het totaal voor 2015 op 0,87 USD per aandeel brengt, of een brutorendement van 5,9%. Toch kwam het aandeel tijdens de herfstvakantie even stevig onder druk toen bekend werd dat de voorzitter van de raad van bestuur Livanos een fors pakket van 5,7% Euronav-aandelen had verkocht.

Conclusie

De mooie vooruitzichten zijn voldoende verrekend tegen 1,3 keer de boekwaarde en met een verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) van 9,9. De nieuwe dividendpolitiek biedt in 2016 uitzicht op een brutodividend van minstens 1 USD per aandeel.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content