Voor de beleggers leert het ontslag van de topman dat het dividendbeleid niet snel zal worden gewijzigd.

Coup de théâtre vorige week bij hoogspanningsnetbeheerder Elia. De raad van bestuur bedankte, met onmiddellijke ingang, CEO Jacques Vandermeiren voor bewezen diensten. Vandermeiren heeft nochtans een lange staat van dienst bij Elia en was sinds 2011 CEO. Hij speelde een sleutelrol in de beursgang, de tariefonderhandelingen met de regulatoren en de heel lucratieve overname van het Duitse 50Hertz. Als officiële reden voor het ontslag werd een verschil in visie gegeven. Toch bevestigde de raad van bestuur dat de strategie wordt voortgezet, met inbegrip van de internationale uitbouw van Elia en 50Hertz.

De vraag is natuurlijk hoe snel en hoe kapitaalintensief die internationalisering mag zijn. De gemeenten hebben de meerderheid van de aandelen van Elia in handen en zij zijn eerder een conservatieve koers genegen. Ze hebben zich al eens flink verbrand aan de onbesuisde internationalisering van Dexia en hebben geen zin die fout nog eens te herhalen. Daarbij komt dat de gemeenten de dividendenstroom uit Elia heel goed kunnen gebruiken om hun begrotingen te stutten, terwijl een nieuwe, grote investeringsgolf bij Elia niet alleen het dividend zou kunnen opeisen, maar ook vers kapitaal zou vergen.

Jacques Vandermeiren zag wel brood in een kapitaalintensieve internationalisering. Enkele maanden geleden stapte ook ondernemer Fernand Huts in het kapitaal van Elia door een belang van bijna 5% te kopen. “Het is een gok. Ofwel wordt Elia een lokaal bedrijf dat braaf een dividend uitkeert. Ofwel kiest het voor een internationalisering, wat ons het meest interesseert. Elia heeft een enorme kennis die het internationaal te gelde kan maken”, zei Huts toen. Elia toonde al interesse in de Griekse hoogspanningsnetbeheerder ADMIE. Maar ook bijvoorbeeld in Saudi-Arabië zag het management kansen, nu dat land fors wil investeren in een hoogspanningsnet in het kader van de industrialisering van het land. Dergelijke investeringsvoorstellen liggen echter buiten de comfortzone van de gemeenten.

Intussen boert Elia niet slecht. De volledige jaarcijfers worden op 27 februari gepubliceerd, maar de cijfers over het tweede halfjaar zullen de lijn van het eerste semester doortrekken. Dat betekent dat de winst in België van Elia Transmission zal lijden onder de verder dalende Belgische langetermijnrente, terwijl de winst van 50Hertz nog kan profiteren van een sterk gestegen investeringsbasis. Per saldo leverde dit in de eerste zes maanden van het jaar een winststijging van 6% op. Over heel 2014 zal Elia uitkomen in de buurt van een winst van 2,55 EUR per aandeel. De resultaten van 50Hertz genoten vorig jaar wel van enkele uitzonderlijke elementen, zodat de winst dit jaar zal dalen. Het brutodividend (1,57 EUR in 2014) lijkt in elk geval een zekerheid, en biedt een bruto dividendrendement van ruim 4%. Dat is nog altijd aantrekkelijk in het licht van de verder dalende risicovrije rentevoeten.

Conclusie

Voor de beleggers leert het ontslag van de topman dat het dividendbeleid niet snel zal worden gewijzigd. Op korte termijn is dit goed voor het risicoprofiel van het aandeel, maar op lange termijn kan dit de onderneming groeikansen kosten. Het dividendrendement blijft wel voldoende aantrekkelijk.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Partner Content