Met een zo goed als gegarandeerd winstrendement van bijna 7% en een dividendrendement van 4,5% blijft Elia een aantrekkelijk alternatief voor vastrentende beleggingen.

De halfjaarcijfers van Elia brachten de intussen gekende vaste prik. De resultaten van de hoogspanningsnetbeheerder bleven in België achter, als gevolg van de verdere daling van de Belgische langetermijnrente, terwijl de Duitse dochter 50Hertz opnieuw sterke winstcijfers publiceerde. Per saldo steeg de nettogroepswinst zelfs met 22%, maar in de fraaie cijfers van 50Hertz zaten enkele eenmalige elementen, zodat de winststijging op recurrente basis beperkt bleef tot 1%.

Dat schizofrene karakter van de resultaten van Elia zal niet meteen verdwijnen. Het zijn de Belgische en Duitse regulatoren die, op basis van vrij complexe formules, het billijke rendement bepalen dat Elia Transmission (in België) en 50Hertz (in Duitsland) mogen verdienen op hun eigen vermogen. In België is die formule onder meer gebaseerd op de risicovrije langetermijnrente: hoe lager die rente, hoe lager ook het winstrendement dat Elia mag verdienen. Aangezien de Belgische rente steeds dieper wegzakt, snijdt dat in de winstcijfers van Elia Transmission. Ook lagere kostenbesparingen wogen in de eerste helft van het jaar op het resultaat, omdat Elia een winstbonus krijgt als het bespaart op de kosten.

De winst van Elia Transmission daalde met 5,7% in de eerste helft van 2014. De winst van 50Hertz heeft geen last van de lage rente, omdat de winst in Duitsland vooral wordt berekend op basis van de omvang van de gedane investeringen. Hoe meer investeringen, hoe meer winst, dat is voor 50Hertz de vuistregel. En aangezien de investeringen fors stegen (125,9 miljoen EUR in de eerste helft van dit jaar), dikte ook de recurrente winst aan met 7,8%. Daarbij kwam een uitzonderlijke bonus van 37,1 miljoen EUR omdat de afrekening van de vorige tariefperiode in het voordeel van 50Hertz uitviel.

Op iets langere termijn mogen beleggers hoop koesteren dat het regulerende kader in België iets gunstiger wordt voor Elia Transmission. Op 1 januari 2016 wordt een nieuw tariefkader van kracht. De gesprekken tussen Elia en de toezichthouder, de CREG, zijn ver gevorderd en de CREG publiceerde op 1 september een eerste versie van het nieuwe tariefplan. De koppeling van het winstrendement van Elia aan de langetermijnrente blijft behouden, maar wordt in die zin aangepast dat Elia beter zal kunnen profiteren van rentestijgingen.

Daarnaast zijn er grotere winstbonussen in het verschiet voor kostenbesparingen en investeringen in de interconnectiecapaciteit. Die bonussen kunnen ook gemakkelijker als dividend worden uitgekeerd. Elia was de voorbije weken als hoogspanningsnetbeheerder ook regelmatig in het nieuws in verband met het verhoogde risico op black-outs. Voor Elia zelf is het financieel risico van een black-out beperkt, omdat finaal niet Elia maar de overheid verantwoordelijk is voor de bevoorradingszekerheid. Elia wordt intussen wel meer ingeschakeld om reservecapaciteit te beheren, waarvoor het een winstvergoeding krijgt.

Conclusie

Met een zo goed als gegarandeerd winstrendement van bijna 7% en een dividendrendement van 4,5% blijft Elia een aantrekkelijk alternatief voor vastrentende beleggingen. Elia compenseert de lage Belgische rente met sterke prestaties in Duitsland. Een voor Elia lucratiever regelgevend kader in België kan nog meer waarde genereren voor de aandeelhouders.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Partner Content