Colruyt

Twijfels over winstgroei

41,20 EUR – 3B

Traditiegetrouw is het op de algemene aandeelhoudersvergadering van Colruyt vooral uitkijken naar de verwachtingen die het management uitspreekt voor het lopende boekjaar, dat loopt van april tot maart. Even traditiegetrouw tonen Jef Colruyt en de zijnen zich heel voorzichtig in hun prognoses, maar deze keer houden ze het toch wel bijzonder sober. Colruyt verwacht in dit boekjaar 2013-2014 een courant nettoresultaat dat in lijn ligt met dat van het vorige boekjaar, terwijl beleggers toch rekenden op een winstgroei in de buurt van 5%. Het bedrijf wist tijdens het vorig boekjaar in min of meer gelijkaardige omstandigheden nog een omzetgroei van 6% en een winststijging met 3% te boeken. Waarom dit jaar dan ook niet? De omzet zou verder moeten aantrekken, al zal de stijging van de verkoop in de Colruyt-winkels eerder in de onderkant van de door Colruyt geopperde vork van 4 tot 6% blijven steken.

Dat sluit aan bij de omzetcijfers van april tot juni jongstleden. Op groepsniveau bleef de omzetstijging beperkt tot 3%, wat bij een inflatie van ongeveer dezelfde grootteorde, wijst op stabiele volumes. Het marktaandeel neemt wel nog toe, maar minder snel dan gewoonlijk. En vooral: de beperkte omzetstijging zou dus niet volstaan om de winst op te voeren, wat wijst op een kleine daling van de marges. Dat is des te verrassender, omdat Colruyt de marges in de loop van 2013 had gestabiliseerd en omdat de looninflatie dit jaar verder zou moeten afzwakken. Colruyt merkt overigens fijntjes op dat nagenoeg de helft van de gecreëerde toegevoegde waarde naar de overheid vloeit. Het bedrijf vraagt in ruil een overheid die de lastendruk op die toegevoegde waarde niet verhoogt en de koopkracht van de gezinnen ondersteunt.

Als verklaring voor de voorzichtige prognose verwijst Colruyt naar de aanhoudend zware prijsconcurrentie tussen de distributeurs en naar het slabakkende consumentenvertrouwen. Misschien is Colruyt op dat laatste punt iets te somber. De werkgelegenheid liep in België in de eerste zes maanden van dit jaar nog verder terug, en zal dat de volgende maanden ook nog doen, maar de jongste enquêtes van de Nationale Bank wijzen op een behoorlijk sterk herstel van het consumentenvertrouwen. Dat vertrouwen staat nu terug op het hoogste peil sinds in 2011 de Europese schuldencrisis losbrak en het oude continent in een chronische recessie dompelde. De Nationale Bank verwacht dat het particuliere verbruik dit jaar in volume toeneemt, zeker als het vertrouwen vanaf dit niveau standhoudt of nog verbetert. Een heropflakkering van de crisis valt echter zeker niet uit te sluiten, en het stemt tot nadenken dat Colruyt die betere gemoedstoestand van de consument nog niet echt ziet in de eigen winkels.

Zijn de marktomstandigheden nog moeilijk in België, dan testen ze in Frankrijk de capaciteiten van het management helemaal tot het uiterste. De consument doet er nog lastiger en de concurrentie bijt nog meer van zich af. Toch weet Colruyt er marktaandeel te veroveren op een krimpende markt, en het merk kruipt stilaan in de hoofden van de Fransen met een imago van lage prijzen. Toch verliest Colruyt nog altijd geld in Frankrijk en het blijft uitkijken wanneer het bedrijf op de Franse markt de winstkaap kan nemen.

Met een koers-winstverhouding van 18 keer de winst voor dit jaar, een ondernemingswaarde die rond 9 keer de bedrijfscashflow schommelt en een dividendrendement van 2,4%, is het aandeel allesbehalve goedkoop te noemen. Kwaliteit heeft zijn prijs, maar deze pittige waardering is alleen maar te rechtvaardigen als Colruyt een zeker mate van winstgroei kan presenteren. Vergeet niet dat sinds 2000 de winst per aandeel onafgebroken steeg (van 0,70 euro in 2000 tot 2,26 euro vorig boekjaar). Het vooruitzicht op een vlakke winst dit jaar dreigt dit groei-argument te ondermijnen, maar wellicht is het management iets te voorzichtig, en zit er dit jaar opnieuw een lichte stijging van de winst per aandeel in. Het advies blijft ‘houden’.

Houden

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content