Cisco Systems heeft 71 miljard dollar in kas

© REUTERS

Cisco Systems beschikt over een ijzersterke balans en het genereert hoge kasstromen. Toch noteert het aandeel onder het beursgemiddelde. Het gebrek aan groeivooruitzichten speelt Cisco parten.

De kwartaalresultaten van Cisco Systems waren iets beter dan verwacht, maar het venijn zat in de staart met een verlaging van de omzetprognose voor de lopende verslagperiode. De groepsomzet in het eerste kwartaal van het fiscale boekjaar 2017 (augustus tot oktober) steeg met 1 procent op jaarbasis naar 12,35 miljard dollar. De nettowinst lag iets lager dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar overtrof niettemin de verwachtingen. De omzet zal naar verwachting in het huidige tweede kwartaal 2 tot 4 procent lager uitkomen, terwijl ook de winstprognose niet aan de marktverwachtingen voldeed. Dat kwam de fabrikant van netwerkapparatuur duur te staan, want het aandeel moest bij de publicatie van de resultaten ruim 6 procent inleveren, de grootste daling op dagbasis in meer dan een jaar.

De lagere prognoses leggen de pijnpunten van Cisco bloot. De omzet groeit enkel nog licht door overnames. Van organische groei is al enkele jaren geen sprake meer. De omzet van de grote productgroepen neemt zelfs af. Routers en switches – hardware die het netwerkverkeer regelt – staan nog in voor 46 procent van de groepsomzet. Tot vorig decennium was dat de dominante activiteit van Cisco. De omzet uit switches zakte zelfs met 7 procent. Het aantal nieuwe orders van telecomoperatoren daalde in het voorbije kwartaal met 12 procent als gevolg van de lagere investeringsbudgetten.

Daarnaast is de dure dollar vooral op de groeimarkten een nadeel. Dat effect zal in het lopende kwartaal nog groter zijn, want sinds begin november is de waarde van de Amerikaanse munt nog verder toegenomen. Andere activiteiten, zoals datacenters, de cloud en beveiliging, groeien te traag om de neergang in de kerndivisies te compenseren.

Cisco besteedde in het eerste kwartaal 1,3 miljard dollar aan de uitkering van het dividend (0,26 dollar per aandeel). Daarnaast heeft het voor 1 miljard dollar aandelen ingekocht. Dat brengt het totaal sinds de start van het inkoopprogramma op 97,6 miljard dollar. Er is nog voor 14,4 miljard dollar aan budget beschikbaar voor nieuwe aankopen. De ingekochte aandelen worden in principe vernietigd, wat het aantal uitstaande aandelen waarover de winst verdeeld wordt, doet dalen. Ook overnames worden vaak gedeeltelijk met ingekochte aandelen betaald.

Cisco realiseerde in het eerste kwartaal een operationele kasstroom van 2,7 miljard dollar. De vrije kasstroom bedroeg tijdens de laatste vier kwartalen 12,6 miljard dollar. Dat deed de liquiditeitsreserve van de groep nog verder aangroeien. Cisco had aan het einde van het eerste kwartaal 71 miljard dollar in kas, tegenover 65,8 miljard dollar drie maanden eerder. Amper 10,4 miljard dollar daarvan bevindt zich binnen de Verenigde Staten, de rest houdt Cisco offshore aan. In de Verenigde Staten moet op de repatriëring van buitenlands kapitaal belasting worden betaald. Vandaar dat Cisco schulden aangaat om uitkeringen en overnames te financieren. Door de lage rentevoeten is dat lucratiever dan belastingen af te dragen. De totale schuld bedroeg eind oktober 34,8 miljard dollar, wat het saldo aan nettoliquiditeiten brengt op 36,2 miljard dollar, of 7,14 dollar per aandeel.


Conclusie

Cisco beschikt over een ijzersterke balans en het genereert hoge kasstromen. Toch noteert het aandeel onder het beursgemiddelde, een gevolg van het gebrek aan groeivooruitzichten. Dat wordt gecompenseerd door bijzonder gulle aandeelhoudersvergoedingen (dividend en aandeleninkoop), maar die wegen onvoldoende zwaar om een positief advies te verantwoorden.

Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Munt: Amerikaanse dollar

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 152 miljard dollar

K/w 2015: 14,5

Verwachte k/w 2016: 13

Koersverschil 12 maanden: +15%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 3,4%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content