Het is een gewoonte aan het worden: de Belgische bouw- en baggergroep CFE kon alweer niet overtuigen met zijn kwartaalcijfers. Deze keer trakteerde de markt het aandeel op een pandoering van 7 procent.

Deze keer trakteerde de markt het aandeel van de Belgische bouw- en baggergroep CFE op een pandoering van 7 procent, na minder dan verwachte cijfers over het eerste kwartaal. De omzet daalde van 817,5 miljoen EUR in het eerste kwartaal van 2015 naar 609,7 miljoen EUR, of een daling met 25,4%. De forse terugval was deze keer uitsluitend te wijten aan de pool bagger en milieu (DEME), die de omzet met 34,1% zag terugvallen, tot 401,3 miljoen EUR.

Als verzachtende omstandigheid geldt wel dat het eerste kwartaal in 2015 heel sterk was dankzij de bijdrage van de verbreding en uitdieping van het Suezkanaal in Egypte en de bouw van een nieuwe haven in Doha (Qatar). Het management verwacht op jaarbasis een lichte daling van de omzet bij DEME, wat erop wijst dat het eerste kwartaal veeleer een eenmalige tegenvaller zal blijken. Het stevige orderboek biedt daarvoor ruggensteun. Al daalde het orderboek wel van 3,53 miljard EUR twaalf maanden geleden naar 3,1 miljard EUR (3,19 miljard EUR eind 2015).

Een aantal belangrijke afgesloten projecten zijn nog niet in dat cijfer opgenomen. Het gaat in de eerste plaats over een aantal contracten bij GeoSea, de maritieme dochter van DEME actief in het bouwen van offshore windmolenparken. Daarnaast werden CFE en DEME weerhouden voor drie van de vier contracten met betrekking tot de bouw van het Fehmarnbelt Fixed Link-project, een ondergrondse tunnel van 18 kilometer die het vasteland van Denemarken en Duitsland met elkaar zal verbinden. De waarde van dat gigantische project bedraagt voor CFE en DEME 750 miljoen EUR. CFE herhaalde dat de bedrijfskasstroom-marge (ebitda-marge) van DEME, na een uitzonderlijk sterk 2015 met een marge van 21,4%, zal teruggevallen naar historische cijfers.

DEME heeft momenteel zes schepen in aanbouw. De nettoschuldpositie verhoogde hierdoor in het eerste kwartaal met 68 miljoen EUR tot een nog stees beheersbare 321 miljoen EUR. Beter nieuws viel er te rapen bij de pool contracting. De omzet steeg van 156,7 miljoen EUR vorig jaar naar 196,2 miljoen EUR (+25,2%), vooral dankzij een hoge activiteit in België. Het orderboek blijft wel dalen, van 892,9 miljoen EUR eind maart 2015, 836,3 miljoen EUR eind 2015, naar 749,8 miljoen EUR op 31 maart 2016. CFE blijft in moeilijke omstandigheden echter voorrang verlenen aan rendabele projecten. Bovendien verwierf Contracting in mei een project ter waarde van 65 miljoen EUR voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Antwerpen.

Bij de afdeling internationaal zijn de problemen met een stopgezet project in Tsjaad nog niet opgelost. De totale blootstelling blijft onverminderd op 60 miljoen EUR. CFE herbevestigde de verwachting dat de activiteiten exclusief DEME dit jaar, na enkele verliesjaren, opnieuw positief zullen bijdragen aan het groepsresultaat.

Conclusie

Het aandeel van CFE zit sinds de piek van augustus 2015 in een dalend patroon. De verbetering bij Contracting is positief. Ondanks de aantrekkelijke waardering, tegen 5,2 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) op de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2016 en 13,4 keer de verwachte winst voor 2016, vinden we het evenwel nog te vroeg voor een adviesverhoging.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content