CF Industries is voldoende teruggevallen

© Getty Images/iStockphoto

De meststoffenproducent bleef in het laatste kwartaal van 2016 onder de verwachtingen. De winst per aandeel kelderde met liefst 88 procent. De CF-top mikt op herstel in 2018.

De kwartaalresultaten op 3 mei kunnen ons natuurlijk tegenspreken, maar we raken er meer en meer van overtuigd dat de koers van de meststoffenproducent CF Industries sinds de piek eind januari voldoende is teruggevallen. We hadden ook in die periode het advies voor CF Industries verlaagd van ‘koopwaardig’ naar ‘houden’ (rating 2B). Vanaf de bodem begin november had de koers toen een sprong van ruim 60 procent gemaakt in amper drie maanden. Dat na zo’n forse koersklim een tegenvallend kwartaal zo snel flink wat koersschade kon aanrichten, was de hoofdreden om de adviesverlaging door te voeren.

De meststoffengigant leed in het laatste kwartaal van vorig jaar een nettoverlies van 320 miljoen dollar of -1,38 dollar per aandeel. Maar daar zaten een aantal eenmalige afschrijvingen en waardeverminderingen bij. Het recurrente (zonder uitzonderlijke elementen) resultaat ging 90 miljoen dollar in het rood of -0,39 dollar per aandeel. Een stuk beter, maar nog altijd onder de verwachtingen. De omzet bleef met 867 miljoen dollar ook 4,6 procent onder de analistenconsensus van 908,6 miljoen dollar. Het zakencijfer in de laatste drie maanden van 2016 lag ook ruim 22 procent onder het cijfer (1,115 miljard dollar) in dezelfde periode van 2015.

CF Industries verkocht in de periode oktober-december 2016 voor 762 miljoen ton aan meststoffen tegen een gemiddelde prijs van 277 dollar per ton. In volumetermen was dat een achteruitgang met 7 procent ten opzichte van het laatste trimester van 2015. De terugval in prijstermen was nog een stuk substantiëler: -39,5 procent. Het beklemtoonde het uitzonderlijk moeilijke jaar 2016, waarin de winst per aandeel is gekelderd van 3,79 dollar voor het boekjaar 2015 naar amper 0,47 dollar voor het boekjaar 2016. Een terugval met liefst 88 procent. De schuldige is een combinatie van 4 procent minder productie en vooral een 33 procent lagere gemiddelde prijs (van 509 naar 341 dollar per ton), wat de brutomarge deed verschrompelen van 42 naar 27,1 procent.

Opnieuw koopwaardig

CF Industries is de voorbije jaren uitgegroeid tot de grootste producent ter wereld van stikstofhoudende meststoffen of nitraten. De CF-top mikt pas in 2018 op een echt prijsherstel na een uitbodeming in de loop van 2017. De gemiddelde analistenverwachting voor het eerste kwartaal bedraagt 4 dollarcent per aandeel, wat amper een tiende is van de 0,40 dollar per aandeel in het eerste trimester van vorig jaar. Vanaf het tweede kwartaal mikken analisten op een vergelijkbare winst met hetzelfde trimester vorig jaar (34 dollarcent per aandeel). CF Industries geeft aan zowat de enige speler te zijn die nog capaciteit bijbouwt. Het verwacht dat de groei van de vraag na 2017 weer die van het aanbod zal overtreffen en een prijsherstel geleidelijk aan mogelijk zal maken. In de overtuiging dat tegen midden 2017 het ergste achter de rug is, anticiperen we door het advies opnieuw te verhogen van ‘houden’ naar ‘koopwaardig’ (rating 1B).

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Munt: Amerikaanse dollar

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 6,9 miljard dollar

Verwachte k/w 2016: 63

Verwachte k/w 2017: 51

Koersverschil 12 maanden: +6%

Koersverschil sinds jaarbegin: -6%

Dividendrendement: 4,0%

Partner Content