Bpost knokt tegen dalende postvolumes

De krimp van het klassieke postvolume doet bpost pijn. In het tweede kwartaal versnelde de daling tot 9,4 procent. Over heel 2019 verwacht bpost dat het postvolume met 9 procent zal dalen, in plaats van de gebudgetteerde 7 procent. Voor bpost is dat een aanslag op de resultaten omdat het klassieke postverkeer nog altijd de grootste bijdrage aan de winst levert.

Ook in het tweede kwartaal was dat niet anders. De kaalslag in het postverkeer kostte het bedrijf 18,9 miljoen euro bedrijfswinst. Die daling is zowel te wijten aan een daling van de omzet (-9,6 miljoen euro) als aan een stijging van de kosten (+9,7 miljoen euro). De hogere kosten zijn het logische gevolg van de loonakkoorden voor de periode 2019-2020. Dat was het vrij dure prijskaartje om de sociale vrede af te kopen. De hogere loonkosten werden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een efficiëntere werking. Vanaf 2020 moet het nieuwe bezorgsysteem helpen om de kosten onder controle te krijgen.

Toch hielden de resultaten in het tweede kwartaal stand. De omzet daalde slechts met 1,8 procent en de genormaliseerde bedrijfswinst boerde slechts 0,7 procent achteruit. Bpost hield ook vast aan de jaarvooruitzichten die beleggers een bedrijfswinst van minstens 300 miljoen euro beloven.

De resultaten krijgen steeds meer steun van divisie ‘parcels en logistics Europa & Azië’, de pakjesdienst. De verscheepte volumes en de omzet blijven stijgen, maar in het tweede kwartaal deelden eindelijk ook de winstmarge en dus ook de bedrijfswinst in het feest. De marge steeg van 3,1 naar 11,1 procent en de bedrijfswinst van 5,9 naar 22,3 miljoen euro. Deze cijfers kregen wel een eenmalige duw in de rug omdat bpost kosten kon doorschuiven naar de tweede helft van het jaar. De winstsprong in de pakjesdivisie kan dus niet zomaar doorgetrokken worden. Over heel 2019 verwacht bpost een marge tussen 6 en 8 procent in de pakjesdivisie, bij een omzetstijging van 8 à 9 procent.

De relatief sterke prestatie in het tweede kwartaal is een opsteker. Daarbij moet opgemerkt worden dat de resultaten van het tweede kwartaal rusten op een eenmalige bonus van 19,9 miljoen euro, te danken aan de verkoop van het Muntcentrum. Dat betekent niet dat de onderliggende bedrijfswinst 19,9 miljoen lager ligt dan in dezelfde periode in 2018, want de cijfers werden toen opgekrikt door de terugname van een provisie ter waarde van 14,9 miljoen euro. Noteer ook dat de meerwaarde op het Muntcentrum niet wordt meegenomen in het winstcijfer volgens de Belgische boekhoudnormen, om fiscale redenen. Dat is belangrijker omdat het dividendbeleid van bpost is om 85 procent van winst volgens de Belgische boekhoudnormen uit te keren. Het is daarom mogelijk dat het dividend over 2019 lichtjes zal dalen, tenzij Bpost toch meer dan 85 procent van de winst uitkeert. Beleggen is soms ook een beetje boekhouden.

Het beste nieuws viel te rapen in de derde divisie van ‘Parcels & Logistics Noord-Amerika’, of het overgenomen Radial, waar bpost nog niet veel plezier aan beleefde. De resultaten verteren nog de schoonmaak van de oude klantenportefeuille. Maar het orderboek dat meer winst belooft, heeft nu al een contractwaarde die de jaardoelstelling overtreft. Bpost houdt daarom vast aan de doelstelling dat Radial dit jaar break-even zal draaien in bedrijfswinst, en vanaf 2022 een bijdrage aan de cashflow zal leveren van 100 tot 120 miljoen dollar.


Conclusie

De versnelde daling van het klassieke postverkeer sloeg geen nieuwe bres in de resultaten en de beurskoers. Vanuit de pakjesdivisies komt er steeds meer steun voor de resultaten, maar de aderlating in het postverkeer blijft ook de volgende kwartalen een harde noot om te kraken. Dat risico wordt voldoende vergoed door een relatief lage waardering, met een koers-winstverhouding van 9 en een dividendrendement van ruim 9 procent. Het advies blijft houden.


Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 9,1 euro

Ticker: BPOST

ISIN-code: BE0974268972

Munt: euro

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,78 miljard euro

K/w 2018: 11

Verwachte k/w 2019: 9

Koersverschil 12 maanden: -30%

Koersverschil sinds jaarbegin: +12%

Dividendrendement: 9,3%

Partner Content