Koopwaardig

ONGEWIJZIGD

Het leek alsof een groeibedrijf een geknakte stijging van de resultaten moest opbiechten. Zo fel reageerde het aandeel van bpost op de versnelde daling van het binnenlandse postverkeer. De koers plofte ongeveer 15% lager omdat de volumedaling van dit postverkeer versnelde tot 6,1%, tegenover slechts 4,4% vorig jaar. Dat is een overdreven reactie, maar heel wat aandeelhouders zagen in deze onheilstijding het perfecte excuus om winst te nemen. Maar fundamenteel is er weinig tot niets aan de hand. bpost blijft onverkort de succesvolle strategie van de voorbije jaren uitvoeren, waarbij de daling van de historische kernactiviteit wordt opgevangen met nieuwe activiteiten en met aanhoudende efficiëntiewinsten en kostenbesparingen. bpost slaagde daar ook in de eerste helft van dit jaar in. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde met 1,2% en de bedrijfswinst (ebit) met 1,5%. Als het eenmalige effect van de verkiezingspost van vorig jaar verrekend wordt, tonen de resultaten nagenoeg een status-quo. Het management bevestigt ook de eerder geformuleerde doelstelling om dit jaar de ebit stabiel te houden, hoewel het management nu rekening houdt met een volumedaling van 6% van het binnenlandse postverkeer over heel 2015. Boosdoener is hier vooral de daling van de advertentiepost, vooral van de catalogusbedrijven en van de banken. De daling van het postverkeer kostte bpost in het eerste halfjaar 27 miljoen aan ebitda op een totaal van 336 miljoen. Ook de lagere overheidsvergoeding voor het beheerscontract en de afbouw van enkele weinig rendabele activiteiten in het internationaal postverkeer roomden nog eens 8 en 10 miljoen EUR ebitda af. Maar hier tegenover kon de groep de indrukwekkende groei in het pakjesverkeer, zowel binnenlands als internationaal, plaatsen. Grotere volumes van grote e-tailers wogen op de gemiddelde aangerekende prijs, maar toch steeg de organische omzetgroei met 24 miljoen EUR. Het leverde, mede dankzij gunstige wisselkoerseffecten evenveel extra ebitda op. Ook de verzending van melkpoeder naar China trok opnieuw aan. Ondanks de toenemende concurrentie verwacht bpost een aanhoudende groei van dicht bij 10% in het pakjessegment. Tegen het eind van het jaar zal bpost het met ruim 800 voltijdsequivalenten minder doen in vergelijking met het begin van het jaar. In de eerste jaarhelft leverde dat 22 miljoen EUR extra ebitda op, wat bijna voldoende was om de klap in het binnenlands postverkeer op te vangen. Door de koersval van het aandeel mag de waardering opnieuw vrij aantrekkelijk genoemd worden. De ondernemingswaarde (ev) bedraagt ongeveer 7 keer de ebitda, wat iets meer is dan voor andere Europese postbedrijven betaald wordt, maar het dividendrendement is met ruim 5% hoger. Dit dividend is bij bpost ook stabiel dankzij de solide resultaten en de ijzersterke balans. bpost zit op een nettokaspositie van 720 miljoen EUR. Daar komt elk jaar nog eens 360 miljoen EUR vrije kasstroom bij.

Conclusie

We hebben bpost altijd aanbevolen voor het aantrekkelijke en stabiele dividend, zeker in vergelijking met de lage langetermijnrente. De forse koersstijging (+80%) in de eerste 9 maanden van de beurscarrière kwam erbij als een onverwacht hoge bonus. Het aandeel blijft aantrekkelijk na de recente koersdaling.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Partner Content