Anglo American

Anglo American is een van de meest gediversifieerde mijngroepen ter wereld.

Anglo American, met hoofdzetel in Londen, is gemeten volgens beurswaarde maar de vijfde grootste mijngroep ter wereld. Wat de winstbijdrage van de grondstoffen betreft, is het wel een van de meest gediversifieerde. Anglo American is vooral actief in steenkool, koper, diamant (via dochter De Beers), ijzererts (via dochter Kumba) en platina (via dochter Amplats). De grote grondstoffengroepen beleven moeilijke tijden door de dalende prijzen. De grote investeringsprojecten van enkele jaren geleden hebben op bepaalde markten tot overcapaciteit geleid. De bedrijfsstrategie staat dan ook niet langer in het teken van expansie, maar wel van kostenreductie.

Anglo American is voorlopig nog niet zover gevorderd. Het management is sinds vorig jaar bezig met een analyse van de bedrijfsactiva. Elk onderdeel dat niet aan de minimumvereisten in rendabiliteit voldoet, komt in aanmerking om te worden verkocht. Voorlopig werden enkel zes platinamijnen in Zuid-Afrika expliciet te koop gezet. Anglo wil zich concentreren op gemechaniseerde projecten. De instabiele sociale situatie in Zuid-Afrika is een andere reden waarom de groep de mijnen liever kwijt dan rijk is. Een verkoop belooft net om die reden niet van een leien dakje te zullen lopen, ondanks de vrij hoge platinaprijs. Anglo wil de komende twee jaar voor 3 tot 4 miljard USD aan activa verkopen.

De nettoschuldpositie bedroeg na de eerste jaarhelft 11,5 miljard USD. Dat ligt is binnen de intern vooropgestelde vork van 10 tot 12 miljard USD. Probleem is dat de vrije kasstroom dit jaar voor 1 miljard USD negatief zal zijn. De aandeelhouders hoeven echter niet voor een schrapping van het dividend te vrezen. Het brutorendement van Anglo bedraagt op dit moment 3,8%. Een afsplitsing van activa zoals bij BHP wordt in elk geval niet overwogen. Anglo American gaat soms als overnameprooi over de lippen, maar die kans schatten we vrij laag in. Het aantal kandidaten dat een bedrijf van deze omvang kan overnemen, is sowieso al beperkt. Bovendien is er net een trend naar kleinere entiteiten.

De onderliggende winst steeg in de eerste jaarhelft met 3%, tot 1,28 miljard USD. De operationele winst kwam op jaarbasis wel 10% lager uit, op 2,93 miljard USD. Diamant leverde een winstbijdrage van 765 miljoen USD, 30% boven de consensusprognose. Anglo verhoogde in 2012 zijn participatie in De Beers van 45% naar 85%. Ook steenkool deed het beter dan verwacht, maar de voorbije maanden is de situatie wel in negatieve zin geëvolueerd. Anglo besliste daarom om de activiteit in bepaalde steenkoolmijnen tijdelijk stop te zetten, in afwachting van hogere prijzen. De ijzerertsproductie steeg in de eerste jaarhelft naar 11,5 miljoen ton. Het Braziliaanse Minas Rio-ijzerertsproject is zo goed als afgerond en later dit jaar wordt de mijn in gebruik genomen. Door de sociale onrust in Zuid-Afrika daalde de platinaproductie met 40%. De inkomsten doken zelfs 88% lager.

Conclusie

De groep blijft met talrijke uitdagingen kampen. De vrije kasstroom is negatief en dit zal nog tot 2016 zo blijven. Daarnaast is de schuldpositie relatief hoog. Anglo American is niet goedkoper dan de sectorgenoten. Vandaar de adviesverlaging. Binnen de sector hebben we een voorkeur voor Vale en Glencore.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Partner Content