Aker ASA

We beschouwen een belegging in de gediversifieerde Noorse holding nog steeds als een prima manier om in te spelen op een herstel van de olieprijs op langere termijn.

Ondanks de moeilijke omstandigheden in de olie- en gasindustrie nam de netto intrinsieke waarde (NAV) van de Noorse holding Aker ASA in het tweede kwartaal met 12,2% toe, tot 21 miljard NOK, of 282 NOK per aandeel. Intussen is de NAV wel teruggevallen tot 269 NOK per aandeel. Drijvende krachten achter de toename waren eens te meer de industriële belangen in Det Norske (+1,1 miljard NOK) en Ocean Yield (+1,1 miljard NOK). De totale waarde van de industriële participaties bedroeg eind juni 20,4 miljard NOK.

Na de overname vorig jaar van de Noorse olieactiviteiten van Marathon Oil Corp is Det Norske – 50% belang, 27,5% van de industriële participaties – eensklaps geëvolueerd van een exploratiebedrijf naar een volwaardige olieproducent, met een gemiddelde dagproductie van 58.000 olievaten in het tweede kwartaal. Daarnaast heeft Det Norske een belang van 11,6% in Sverdrup, de grootste olievondst in de Noorse wateren sinds 1974, met een verwachte eerste productie eind 2019. Ocean Yield – 73% belang, 29,5% van de industriële participaties – is een snelgroeiend scheepvaartbedrijf actief in het transport van industriële producten en ter ondersteuning van de olie-en gasindustrie. Het werkt typisch met langetermijnverhuurcontracten, met een gemiddelde looptijd eind juni van 10,3 jaar.

De waarde van de belangen in de overige industriële participaties bleven nagenoeg stabiel: Aker Solutions (dienstverlening olie- en gasindustrie; 34,8% belang, 20,6% van de industriële participaties), Havfisk (visvangst; 73,2% belang, 7,4%), Aker BioMarine (krillvangst; 99% belang, 6,9%), Akastor (vorig jaar afgesplitst van Aker Solutions; 34,5% belang, 6,4%) en Kvaerner (dienstverlening olie- en gasindustrie; 28,7% belang, 2%). De financiële belangen bedroegen op 30 juni 7,7 miljard NOK (+0,4 miljard NOK tegenover eind maart), of 29% van de totale bruto-activawaarde van 28,6 miljard NOK (NAV exclusief schulden).

Aker ASA verlaagde voor het eerst sinds 2009 het brutodividend per aandeel, van 13 NOK in 2014 naar 10 NOK, een logisch gevolg van de dividendpolitiek die een jaarlijks dividend tussen 2% en 4% van de NAV vooropstelt (4,1% in 2015, tegenover 3,9% in 2014). 84% van de aandeelhouders ging in op de mogelijkheid -een primeur voor Aker ASA- om 50% van het dividend te laten uitbetalen in nieuwe aandelen, met 10% korting. De flamboyante grootaandeelhouder Kjell Inge Roekke tekende volledig in op deze optie en vergrootte zo zijn participatie van 67,8% naar 68,2%. Met de besparing op het dividend van 325 miljoen NOK bewaart Aker ASA de financiële flexibiliteit om te kunnen inspelen op opportuniteiten die de huidige crisis met zich zal meebrengen. Ondersteunend voor het toekomstige dividend is ook de vaststelling dat de dividendenstroom vanuit de onderliggende participaties de jongste jaren snel toeneemt. Voor 2015 wordt op 0,9 miljard NOK gemikt.

Conclusie

Aker ASA noteert tegen 1,1 keer de boekwaarde en de korting op de netto intrinsieke waarde is sinds begin 2015 met 5% toegenomen, tot een zeer aantrekkelijke 37%. We beschouwen een belegging in de gediversifieerde Noorse holding nog steeds als een prima manier om in te spelen op een herstel van de olieprijs op langere termijn. Het aandeel blijft in de Inside Selectie.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Partner Content