7C Solarparken heeft recordjaar in het verschiet

© Getty Images

Het aandeel is aan het bekomen van een uitermate sterke eerste jaarhelft.

De Belgische uitbater van zonnepanelenparken in Duitsland en België 7C Solarparken boekte een uitzonderlijk sterke eerste jaarhelft. De elektriciteitsproductie steeg tegenover de eerste helft van 2021 met 31 procent tot 189 gigawattuur. De operationele capaciteit nam toe van 275 megawattpiek tot 337 megawattpiek (+23%) en het productierendement met 8 procent tot 551 kilowattuur per kilowattpiek.

Daarnaast steeg de gemiddelde gerealiseerde elektriciteitsprijs van 195 naar 228 euro per megawattuur (+17%). De oorzaak zijn de fors gestegen prijzen op de spotmarkt. De zonnepanelenparken genieten een terugleververgoeding (feed-in tariff of FIT) die minimaal de spotmarktprijs garandeert. De spotmarktprijs noteert sinds juni 2021 bijna constant hoger dan de terugleververgoeding van alle zonnepanelenparken die na 2014 zijn gebouwd. Bovendien sloot 7C in april een swapovereenkomst af voor ruim een vierde van de capaciteit van het zonnepanelenpark (93 megawattpiek), voor parken uit voornamelijk 2020 en 2021 die een laag gemiddeld FIT-tarief genieten van 58 euro per megawattuur. Volgens de overeenkomst zullen die parken van 1 juni 2022 tot 31 december 2023 een heel aantrekkelijk tarief ontvangen van 149,5 euro per megawattuur.

Al die elementen leidden tot een omzettoename tegenover de eerste helft van 2021 met 52 procent, van 28,8 tot 43,7 miljoen euro. De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met 52 procent tot 38,7 miljoen euro. Omdat de afschrijvingskosten slechts beperkt stegen (+1,4 miljoen tot 16,5 miljoen euro) en ondanks hogere belastingen (van 0,7 miljoen naar 4,4 miljoen) verdubbelde de nettowinst ruimschoots (+134%) tot 14,1 miljoen. De nettokasstroom per aandeel steeg van 0,30 tot 0,45 euro. De nettoschuld zakte van 176,5 miljoen euro eind 2021 tot 157,7 miljoen en de eigenvermogensratio steeg naar een historisch hoge 38,9 procent.

Er blijft onzekerheid over de invoering van een prijsplafond op de elektriciteitsprijzen. 7C berekende dat een retroactieve toepassing vanaf 1 januari van het Europese voorstel voor een prijslimiet van 180 euro per megawattpiek de ebitda in het eerste halfjaar met 3,4 miljoen euro zou verminderen. De nettokasstroom per aandeel zou met 5 eurocent zakken naar 0,40 euro.

Op basis van de sterke voorlopige cijfers verhoogde 7C de jaarverwachtingen een eerste keer op 15 juli. 7C schetste twee scenario’s: een eerste met een prijsplafond en een tweede zonder. De verwachte ebitda werd verhoogd van 49,1 miljoen euro (eerste scenario) à 55,4 miljoen (tweede scenario) tot 59 miljoen. De nettokasstroom per aandeel steeg van 0,53 euro à 0,61 euro naar minstens 0,65 euro. Rekening houdend met de zeer zonnige zomer werden bij de halfjaarrapportering in september de verwachtingen nog eens verhoogd tot een ebitda van 61,8 miljoen euro en een nettokasstroom per aandeel van 0,67 euro.

7C maakte de voorbije maanden gebruik van de hoge beurskoers om twee keer een kapitaalverhoging door te voeren. In totaal werden 3,49 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven (4,6% extra) tegen 4,55 euro per aandeel, of een bruto-opbrengst van 15,89 miljoen euro. Dat bedrag stemt overeen met de kapitaalinbreng die 7C vooropstelde in het strategische plan van 2021 tot 2024. Het plan stelt een verdere groei van het zonnepanelenpark voorop tot 400 megawattpiek eind 2022, 460 megawattpiek eind 2023 en 525 megawattpiek eind 2024.


Conclusie

Het aandeel is aan het bekomen van een uitermate sterke eerste jaarhelft die werd afgeblokt door de aankondiging van de eerste kapitaalverhoging. We mikken op een terugval tot onder 4,5 euro voor een adviesverhoging naar koopwaardig (rating 2A, houden).


Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 4,76 euro

Ticker: HRPK GY

ISIN-code: DE000A11QW68

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 379,7 miljoen euro

K/w 2021: 34

Verwachte k/w 2022: 19

Koersverschil 12 maanden: +30%

Koersverschil sinds jaarbegin: +6%

Dividendrendement: 2,3%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content