Wie schenkt aan Music for Life krijgt geen belastingvermindering

© BELGA
Niels Saelens Redacteur Trends.be & Moneytalk.be

Wie rechtsreeks een gift doet aan een goed doel, kan daarvan doorgaans een deel aftrekken van zijn belastingen. Maar dat geldt niet voor wie een schenking doet aan Music For Life.

De Warmste Week van Music For Life is in de week voor Kerstmis niet weg te denken uit de media. Ieder jaar zamelt de VRT via de actie geld in voor goede doelen. Het publiek kan activiteiten op poten zetten voor een goed doel naar keuze. Dat kan gaan van een wafelenbak tot een loopwedstrijd.

Doorgaans kunnen de mensen die een bedrag schenken aan een goed doel tot 45 procent daarvan afhouden van hun belastingen. Belangrijk is daarbij dat de gift in geld rechtstreeks bij het goede doel terechtkomt. Bovendien mag er geen prestatie gekoppeld zijn aan de gift. Wie bijvoorbeeld via een wafelenbak geld inzamelt, levert wel een prestatie in ruil voor geld. Volgens de wet is dat dus geen gift. Een schenking aan Music for Life is daardoor niet fiscaal aftrekbaar. Dat schrijft De Standaard.

Rechtstreeks schenken

Ook wie rechtstreeks geld schenkt aan de Warmste Week, grijpt naast een belastingvermindering. De gift komt niet rechtstreeks bij het goede doel terecht, omdat het geld wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, die het verdeelt aan de goede doelen. De stichting doet dat om een zicht te krijgen op het eindresultaat. Geld dat rechtstreeks geschonken wordt aan een van de goede doelen, wordt niet opgenomen in de eindbalans. Hetzelfde geldt voor initiatieven zoals de Rode Neuzendag.

De fiscus ontsnapte vorig jaar aan een belastingkorting van 2,3 miljoen euro. Music For Life bracht toen 5,1 miljoen euro op.

Een belastingvoordeel krijgen

Wie toch rechtstreeks geld schenkt aan een goed doel, moet aan een aantal voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering. Om te beginnen moet de schenker minstens 40 euro schenken aan een erkende instelling. De lijst van erkende instellingen staat op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De belastingvermindering geldt voor bedragen die niet meer mogen bedragen dan 10 procent van het netto-inkomen, met een maximum van 375.350 euro.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content