Wat verandert aan de belastingaangifte?

Belastingaangifte © Belga
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Er is niet langer één belastingaangifte voor alle Belgen. Dat is de meest opvallende, maar lang niet de enige wijziging in de aangifte van 2018. Fiscaal jurist Jef Wellens zet voor u de belangrijkste nieuwigheden op een rij.

Specialisten pleiten al langer voor een regionalisering van de belastingaangifte, die zeer complex is geworden. In Brussel is de woonbonus volledig afgeschaft. Vlaanderen heeft zijn geïntegreerde woonbonus en Wallonië zijn Chèque Habitat. Sinds de zesde staatshervorming lopen de fiscale voordelen voor woonleningen steeds meer uit mekaar en barst het aantal codes uit zijn voegen.

“Er zijn nu al 95 Waalse, 86 Vlaamse en 83 Brusselse codes voor woonleningen”, rekent Jef Wellens van Wolters Kluwer voor. Sommige fiscale voordelen, zoals het belastingkrediet voor de Win-winlening, kunnen enkel Vlamingen claimen. Andere voordelen, zoals het belastingkrediet voor de Coup de Pouce-lening, vallen enkel Waalse belastingplichtigen te beurt.

‘Er zijn nu al 95 Waalse, 86 Vlaamse en 83 Brusselse codes voor woonleningen’

Het was dan ook hoog tijd voor een regionalisering van de aangifte. Wellens vindt de aangifte per gewest dan ook een goede zaak. “De aangifte is heel wat overzichtelijker. Voor de papieren aangiftes verkleint de kans op vergissingen enorm. Voor de Tax-on-Web-aangifte maakt het niet zoveel uit. Die liet sowieso enkel het gebruik van de juiste gewestcodes toe. Nu maar hopen dat de juiste aangifte bij de juiste personen terechtkomt.” Wie op 1 januari gedomicilieerd was in het Vlaamse Gewest, moet de Vlaamse aangifte toegestuurd krijgen.

Er zijn nog codes, behalve die voor de woonleningen in de andere gewesten, die verdwijnen. En helaas zijn er ook weer een hele resem nieuwe codes. Hier volgt een niet-exhaustief overzicht.

Aandelenopties

Wellens merkt op dat de belastbare inkomsten uit aandelenopties uit het vak IV en het vak XVII niet meer vermeld worden naast aparte codes. “Ze zijn in de nieuwe aangifte opgenomen onder de algemene rubriek voor bezoldigingen.”

Roerende inkomsten

“In het vak VII voor de roerende inkomsten verdwijnen 24 codes door de verplicht aan te geven inkomsten te bundelen in één rubriek, terwijl er aan de spaarfiscaliteit niets wezenlijks wijzigde”, zegt Wellens.

Alleenstaanden

Er is nog maar één code in vak II voor alle hoedanigheden van ‘fiscaal’ alleenstaanden. Het maakt in de ogen van de fiscus dus niet langer uit of u ongehuwd, uit de echt gescheiden of van tafel en bed gescheiden bent.

Alleenstaande ouders

Voor alleenstaande ouders – met een laag inkomen – verandert nog veel meer. Zij moeten in vak II op zoek naar de nieuwe rubriek 5 over persoonlijke gegevens. “De nieuwe code 1101 in vak II mogen alleenstaande ouders absoluut niet over het hoofd zien”, waarschuwt Wellens.

“Naast die code 1101 moeten alleenstaande ouders bevestigen dat ze niet feitelijk samenwonen met andere dan de toegelaten personen en dus recht hebben op de bijkomende fiscale voordelen. Een alleenstaande ouder is iedere belastingplichtige die op 1 januari 2018 minstens één kind heeft, al dan niet in co-ouderschap, en die niet feitelijk samenwoont met andere personen dan zijn of haar kinderen, (groot)ouders, broers, zussen of pleegouders. Die alleenstaande ouders kunnen boven op de belastingvrije som voor ‘alleen belaste met kind’ van 1550 euro een bijkomende belastingvrije som voor ‘alleenstaande ouder’ van 1000 euro krijgen.”

Alleenstaande ouders moeten in vak II op zoek naar de nieuwe rubriek 5 over persoonlijke gegevens

Er zijn nog extra duwtjes in de rug voor de alleenstaande ouders. “Hij of zij ontvangt naast de huidige belastingvermindering voor kinderoppaskosten van 45 procent, nog een extra vermindering van 30 procent voor diezelfde oppaskosten, in totaal dus 75 procent.”

De voorwaarden voor die ruggensteuntjes zijn wel dat de alleenstaande ouder minstens een beroepsinkomen van 3200 euro heeft, na aftrek van beroepskosten. Werkloosheidsuitkeringen tellen niet mee, maar ziekte- en invaliditeitsuitkeringen wel. De alleenstaande ouder moet iets verdienen, maar mag ook niet te veel verdienen. “Heeft de alleenstaande een belastbaar inkomen van 19.000 euro of meer, dan verliest hij het recht op de extra voordelen volledig. Vanaf een belastbaar inkomen van 15.000 euro worden de voordelen systematisch afgebouwd”, legt Wellens uit.

Nieuwkomers

“De nieuwe rubriek 6 in vak II is enkel bedoeld voor ‘nieuwkomers’ ofwel mensen die in 2017 Belgisch inwoner werden omdat ze naar ons land migreerden. Ze moeten het aantal maanden dat ze in België verbleven invullen naast de code 1199”, zegt Wellens. Bij een aankomst voor de 16ste van de maand telt die maand nog volledig mee, vanaf de 16de van de maand telt die maand niet meer mee. “Vanaf dit aanslagjaar worden zowat alle federale belastingverminderingen en vrijstellingen beperkt tot de werkelijke duur van het inkomstenjaar waarvoor men onderworpen was aan de personenbelasting.”

Deeleconomie

“De belangrijkste wijziging in deel 2 van de aangifte, vinden we in vak XVI diverse inkomsten”, vindt Wellens. “Daar is een rubriek B1 toegevoegd voor de aangifte van de inkomsten uit de deeleconomie. Dat zijn inkomsten uit diensten die particulieren buiten hun normale beroepsactiviteit leveren aan andere particulieren via een erkend onlineplatform. Het bruto-inkomen moet men aangeven naast de nieuwe code (.)460 en de door het platform ingehouden bedrijfsvoorheffing naast de nieuwe code (.)461 van het vak XVI.”

De inkomsten uit de deeleconomie genieten een voordelig belastingtarief van 20 procent en een forfaitaire kostenaftrek van 50 procent, wat uiteindelijk neerkomt op 10 procent belastingen. De bruto-inkomsten mogen wel niet meer dan 5.100 euro bedragen. Het gaat onder meer over diensten die worden aangeboden door Flavr, een platform waarop mensen huisbereide maaltijden aanbieden, of Listminut, waarop mensen zich registreren die klusjes willen uitvoeren. De lijst van alle erkende platformen vindt u hier.

Het oorspronkelijke artikel van Jef Wellens vindt u op Taxworld.

Partner Content