Vergeet niet fiscaal te ‘klikken’ voor 30 november!

© istock

Je hebt nog tot 30 november de tijd om de winst van je vennootschap vast te klikken aan 10 procent, zodat je over 5 jaar slechts 5 procentvijf roerende voorheffing hoeft bij te betalen. Is dat interessant?

Het systeem van ‘winst vastklikken’

Door dit systeem kun je in plaats van een dividend op te nemen en daar 25 procent roerende voorheffing op te betalen, gewoon nu 10 procent betalen. Het voordeel is dan dat als je vijf jaar wacht je nog slechts bijkomend 5 procent betaalt of in totaal dus 15 procent in plaats van 25 procent. Je kunt zelfs nu 10 procent betalen en het geld oppotten tot je je vennootschap ontbindt. Je betaalt dan niets meer bij de ontbinding. Interessant dus.

Dit nieuw systeem- liquidatiereserve genoemd- kon je voor het eerst toepassen voor de winst van boekjaar 2014.

Vlug zijn voor de winst van 2012

Voor de boekjaren 2012 en 2013 wordt nu door de regering eenzelfde systeem voorzien. Wat het boekjaar 2012 betreft moet je echter deze maand nog actie ondernemen, want uiterlijk tegen 30 november 2015 moet die zogenaamde liquidatiereserve voor 2012 aangelegd worden.

Concreet betekent dit dat 30 november 2015 de dag is waarop je die 10 procent betaald moet hebben en waarop een speciale aangifte ingediend moet zijn.

Wacht dus niet om contact op te nemen met je boekhouder en dit te bespreken. Je kunt dan over vijf jaar dividenden uit je vennootschap halen door gewoon 5 procent extra te betalen.

Let wel, als je nu boekjaar 2012 vastklikt voor 30 november, dan loopt de vijf jaar niet vanaf 2012, maar wel vanaf 2016. Je zult dus tot 2021 moeten wachten om goedkoop dividend uit je vennootschap te halen.

Partner Content